CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp mất việc của người lao động

14/11/2019 05:01
Điều kiện và mức hưởng trợ cấp mất việc của người lao động

Trợ cấp mất việc được áp dụng đối với người lao động đã làm việc đủ 12 tháng tại doanh nghiệp, thời gian làm việc phải được thể hiện trong hợp đồng lao động

Phân biệt trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc - mất việc

11/09/2019 02:32
Phân biệt trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc - mất việc

Trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp đều là những khoản tiền trợ cấp mà người lao động tham gia BHXH nhận được khi nghỉ việc

Quy định về đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

29/06/2019 10:50
Quy định về đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm mới đây có quy định chi tiết về đối tượng và điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động để hưởng đúng quyền lợi.

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu