CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp 2020 để nhận tiền nhanh

09/07/2019 08:27
Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp 2020 để nhận tiền nhanh

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp như nào? Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin chi tiết.

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

03/07/2019 02:01
Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Thế nhưng, điều kiện được hưởng trợ cấp này như nào? Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin đến người lao động.

Trợ cấp thất nghiệp là gì? và 5 điều người lao động cần biết

01/07/2019 08:49
Trợ cấp thất nghiệp là gì? và 5 điều người lao động cần biết

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật. Điều kiện hưởng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp ra sao?

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động mới nhất

29/06/2019 10:50
Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động mới nhất

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động người lao động được hưởng chế độ thất nghiệp. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động như thế nào? Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin chi tiết đến người lao động.

Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp là gì?

27/06/2019 01:41
Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp là gì và chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu