CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tải về phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH

EBH Basic


Hoạt động theo mô hình sử dụng trên máy tính đơn
Phù hợp với đơn vị số lượng lao động nhỏ, chỉ cần một người sử dụng phần mềm để kê khai BHXH.
Cài đặt đơn giản trên máy tính đơn

EBH Professional


Hoạt động theo mô hình máy chủ máy trạm, hỗ trợ nhiều người dùng trong mạng nội bộ của đơn vị
Phù hợp với đơn vị có số lượng lao động lớn hoặc có nhiều người cùng sử dụng phần mềm để kê khai BHXH
Yêu cầu cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

Phần mềm cổng ký phân tán:

Phần mềm trình ký eBH-Sign:

Tiện ích khác:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu