Cổng giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảng giá

eBH là phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử triển khai chính thức theo mô hình IVAN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng số 04092015/HĐ-BHXH-TSD ngày 07/09/2015.

Dưới đây là bảng giá phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH để quý doanh nghiệp tham khảo. Quý doanh nghiệp cũng có thể đăng ký dùng thử miễn phí bằng cách bấm vào nút Đăng ký dùng thử:

Chính sách bán hàng:

  • Tặng thêm 6 tháng sử dụng cho gói 1 năm.
  • Tặng thêm 9 tháng sử dụng cho gói 2 năm.
  • Tặng thêm 12 tháng sử dụng cho gói 3 năm.
STT Gói dịch vụ Nội dung Thời gian sử dụng Đơn giá(VNĐ) Chính sách
1 E-BH Express Phần mềm E-BH phiên bản miễn phí 02 Tháng Dùng thử dịch vụ I-VAN - Dịch vụ hỗ trợ từ xa
- Đào tạo tập trung
2 E-BH Basic 1 Phần mềm E-BH
Dịch vụ I-VAN
01 Năm
02 Năm
03 Năm
500,000
760,000
960,000
- Dịch vụ hỗ trợ từ xa
- Dịch vụ đào tạo sử dụng
- Số lượng lao động < 100
3 E-BH Basic 2 Phần mềm E-BH
Dịch vụ I-VAN
01 Năm
02 Năm
03 Năm
860,000
1,260,000
1,660,000
- Dịch vụ hỗ trợ từ xa
- Dịch vụ đào tạo sử dụng
- Số lượng lao động > 100
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu