CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn 04 cách tra cứu bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

25/01/2024 08:30
Hướng dẫn 04 cách tra cứu bảo hiểm thất nghiệp năm 2024

Tra cứu bảo hiểm thất nghiệp là cách để người lao động biết được các thông tin về việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp của mình như quá trình tham gia và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hướng Dẫn Báo Cáo Tình Hình Tham Gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp

24/01/2024 08:30
Hướng Dẫn Báo Cáo Tình Hình Tham Gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là văn bản người sử dụng lao động lập ra để báo cáo kết quả đóng BHTN của doanh nghiệp trong năm

Công chức có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

08/01/2024 08:30
Công chức có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Công chức không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, do đó cũng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc.

Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định về hưởng trợ cấp năm 2024

05/01/2024 01:30
Trợ cấp thất nghiệp là gì? Quy định về hưởng trợ cấp năm 2024

Trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi mà người lao động được nhận khi tham gia đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khoản tiền được trích từ quỹ BHTN để chi trả cho người lao động bị mất việc làm

Đóng bảo hiểm 4 năm được bao nhiêu tiền bảo hiểm thất nghiệp?

26/12/2023 03:00
Đóng bảo hiểm 4 năm được bao nhiêu tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Theo quy định, nếu bạn đóng bảo hiểm 4 năm thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 4 tháng. Mức trợ cấp thất nghiệp bằng 60% mức lương trung bình của 6 tháng liên tục gần nhất trước khi thất nghiệp

Cách phân biệt 2 chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

15/12/2023 09:00
Cách phân biệt 2 chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp là 2 trong những quyền lợi mà người lao động có thể được nhận sau khi nghỉ việc. 2 chết độ này là hoàn toàn khác nhau về quy định và mức hưởng.

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu