CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Thông tin về Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương mới nhất

25/09/2023 09:05
Thông tin về Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương mới nhất

Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương là một đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên thuộc quản lý của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

Người xuất ngũ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi xuất ngũ?

11/09/2023 10:00
Người xuất ngũ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi xuất ngũ?

Người xuất ngũ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp vì họ không đủ điều kiện theo Luật Việc làm 2013. Tuy nhiên người xuất ngũ vẫn sẽ được hưởng một số quyền lợi đối với người tham gia nghĩa vụ.

Quy trình và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

11/09/2023 02:00
Quy trình và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động đủ điều kiện hưởng có thể nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về chi trả tiền trợ cấp.

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ có địa chỉ ở đâu?

17/08/2023 01:49
Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ có địa chỉ ở đâu?

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ tiền thân là Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm TP. Cần Thơ sau khi được tách ra từ Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm tỉnh Hậu Giang

Trung tâm giới thiệu việc làm là gì? Chức năng, vai trò, nhiệm vụ

17/08/2023 10:00
Trung tâm giới thiệu việc làm là gì? Chức năng, vai trò, nhiệm vụ

Các trung tâm giới thiệu việc làm được thành lập trước ngày 1/1/2015 tiếp tục hoạt động dịch vụ việc làm thì đổi tên thành Trung tâm dịch vụ việc làm

Quy định về thời hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

10/08/2023 08:40
Quy định về thời hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Thời hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là trong vòng 03 tháng kể từ ngày chấm dứt người lao động chắm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu