CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Infographic 05 bước làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp online

08/07/2022 10:07
Infographic 05 bước làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp online

Người lao động đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm có thể nộp hồ sơ online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

01/06/2022 08:35
Hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Người lao động có thể thực hiện trực tuyến.

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu và phương thức nhận trợ cấp

11/05/2022 11:29
Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu và phương thức nhận trợ cấp

Người lao động thất nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục hưởng thì nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu? các phương thức nhận trợ cấp thất nghiệp hiện nay.

Không nhận bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

18/04/2022 02:17
Không nhận bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không là băn khoăn mà nhiều người lao động đặt ra khi chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc.

Tiếp tục giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp còn 0% đến tháng 9/2022

29/11/2021 08:34
Tiếp tục giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp còn 0% đến tháng 9/2022

Ngày 01/10/2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ doanh nghiệp có thêm thời gian vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.

Trường hợp nghỉ việc chưa tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

07/10/2021 04:31
Trường hợp nghỉ việc chưa tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Đây là nội dung quan trọng được đưa ra trong Công văn số 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng gói 30.000 tỉ đồng kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu