CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm thất nghiệp

Phân biệt chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

10/12/2019 09:56
Phân biệt chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp là hai thuật ngữ rất dễ nhầm lẫn vì có một số điểm tương đồng. 6 tiêu chí dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt dễ dàng.

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp mất việc của người lao động

14/11/2019 05:01
Điều kiện và mức hưởng trợ cấp mất việc của người lao động

Trợ cấp mất việc được áp dụng đối với người lao động đã làm việc đủ 12 tháng tại doanh nghiệp, thời gian làm việc phải được thể hiện trong hợp đồng lao động

4 trường hợp được bảo lưu Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

29/10/2019 02:16
4 trường hợp được bảo lưu Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Trong một số các trường hợp, vì nhiều lý do đặc biệt mà người lao động chưa kịp hưởng hoặc bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp.

Phân biệt trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

11/09/2019 02:32
Phân biệt trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

Trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp đều là những khoản tiền trợ cấp mà người lao động tham gia BHXH nhận được khi nghỉ việc

Người lao động nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

20/08/2019 11:12
Người lao động nghỉ hưu có còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm năm 2013 và Luật BHXH năm 2014 thì nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động và hưởng lương hưu thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều kiện và cách tính bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc

24/07/2019 02:04
Điều kiện và cách tính bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc

Chấm dứt hợp đồng lao động, NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ điều kiện. Chi tiết cách tính bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu