CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu khi có quyết định xét hưởng?

Bởi ebh.vn - 10/06/2020

   Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu? Đến tại trung tâm dịch vụ việc làm hay cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi mình đang cư trú. Nếu trong thời gian thất nghiệp người lao động chuyển nơi cư trú có thay đổi địa điểm nhận được không là những vấn đề được  rất nhiều bạn đọc quan tâm.

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu 1

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

I. Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là phao cứu sinh của không ít người lao động khi rơi vào tình trạng thất nghiệp. Sau khi đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp rất nhiều người lao động băn khoăn về việc sẽ nhận BHTN ở đâu. 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính Phủ và Khoản 7, Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 166/2019/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 quy định về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và tổ chức chi trả trợ cấp BHTN. 

Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể nhận tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp tại các địa điểm, tổ chức đại diện chi trả nơi mà BHXH Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ chi trả chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng như:

  • Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ BHTN.

  • Các tổ chức bảo hiểm xã hội cấp xã, huyện, thị trấn nơi được BHXH cấp tỉnh ủy nhiệm chi trả.

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu 2

Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi làm hồ sơ hưởng.

Tổng công ty Bưu điện phải tổ chức các Điểm chi trả đến cấp xã phù hợp với điều kiện của từng địa phương và thống nhất với cơ quan BHXH. Điểm chi trả có địa chỉ cụ thể, được cập nhật vào danh mục điểm chi trả trong toàn quốc đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Ngoài ra việc chi trả trợ cấp thất nghiệp còn có thể thực hiện bằng cách chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân người lao động được hưởng (căn cứ vào Điểm 2.1.2, Khoản 2, Điều 2 của Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH).

Như vậy, tùy theo nhu cầu của người nhận trợ cấp thất nghiệp thì địa điểm nhận trợ cấp thất nghiệp có thể là trung tâm dịch vụ việc làm hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động đã đăng ký nhận trong hồ sơ hưởng BHTN trước đó.

II. Người lao động chuyển nơi cư trú có đổi địa điểm nhận BHTN được không?

Trong trường hợp người lao động chuyển nơi cư trú vẫn có thể thay đổi địa điểm nhận BHTN được tuy nhiên phải làm đề nghị chuyển địa điểm nhận Bảo hiểm thất nghiệp.

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu 3

Người lao động nhận BHTN tại nơi cư trú mới.

1. Căn cứ Pháp luật chuyển địa điểm nhận BHTN

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 22, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Trong vòng 03 ngày sau khi nhận được đơn của người lao động Trung tâm tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến. 

2. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

  • Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

  • Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

  • Các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra trong hồ sơ có thể gồm:

  • Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

  • Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng (nếu có).

Trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc nơi người lao động chuyển đến sẽ làm gửi văn bản đề nghị BHXH cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ BHYT cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu 6

Người lao động nhận BHTN qua tài khoản cá nhân nhanh chóng và thuận tiện.

Hiện nay, việc nhận bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân của người lao động rất nhanh và thuận tiện, có thể không cần làm hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động vẫn nhận được tiền hưởng trợ cấp và không phải đến địa điểm chi trả để nhận tiền. 

>>> Tin liên quan:

Qua bài viết này, người lao động có thể nắm rõ địa điểm nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu. Khi chuyển địa điểm cư trú người lao động có thể nhận BHTN tại cơ quan BHXH, trung tâm dịch vụ việc làm nơi mình chuyển đến bằng cách làm hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hoặc đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân nhanh chóng thuận tiện. Để được hỗ trợ tư vấn giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vui lòng liên hệ hotline: 1900558873 hoặc 1900558872.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu