CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Trung tâm giới thiệu việc làm là gì? Danh sách mới nhất năm 2022

Bởi ebh.vn - 05/08/2021

Trung tâm giới thiệu việc làm nằm trong chuỗi mắt xích quan trọng từ trung ương đến địa phương. Không chỉ là nơi hỗ trợ người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp mà còn hỗ trợ đào tạo, tìm việc làm cho người lao động, giúp người sử dụng lao động tìm được nguồn lao động phù hợp.

Trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ người lao động thất nghiệp

Trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ người lao động thất nghiệp tìm kiếm việc làm.

1. Trung tâm giới thiệu việc làm là gì?

Trung tâm Giới thiệu Việc làm hay Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị sự nghiệp do cơ quan tổ chức Nhà nước có thẩm quyền (thường là Sở Lao động -Thương Binh và Xã hội cấp tỉnh, thành phố) có chức năng thực hiện, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực việc làm theo quy định của pháp luật.

Để thành lập trung tâm giới thiệu việc làm cần đảm bảo các yếu tố sau:

 1. Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

 2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 3. Có trụ sở làm việc 

 4. Có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định

 5. Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.

 6. Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

 7. Khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính đối với các trường hợp Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập hoặc do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập được áp dụng theo quy định tại Nghị định này.

1.1 Quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm

Trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) do cơ quan quản lý nhà nước quyết định thành lập, gồm:

 • Trung tâm DVVL do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập;

 • Trung tâm DVVL do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập.

Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập. 

1.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm

Cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm được chia thành bộ phận chính bao gồm:

 • Bộ phận lãnh đạo gồm: Giám đốc và các phó Giám đốc;

 • Bộ máy giúp việc của Giám đốc gồm các phòng chuyên môn, phòng phục vụ.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm giới thiệu việc làm.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm giới thiệu việc làm.

Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm sẽ căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể, khối lượng công việc để quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn, phòng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm

Nhằm hỗ trợ tích cực cho người lao động tìm kiếm việc làm, đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường. Trung tâm GTVL có nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống đào tạo và cung cấp nguồn lao động tại Việt Nam. Căn cứ theo Điều 5, Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013 quy định về nhiệm vụ của Trung tâm GTVL như sau:

(1) Hoạt động tư vấn, bao gồm:

 • Tư vấn học nghề: tư vấn lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

 • Tư vấn việc làm: tư vấn lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

 • Tư vấn cho người sử dụng lao động: tư vấn về tuyển dụng lao động; về quản trị, phát triển nguồn nhân lực; tư vấn sử dụng lao động và phát triển việc làm;

 • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

(2) Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

 • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(3) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

(4) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm hướng dẫn và đào tạo nghề cho người lao động.

Trung tâm hướng dẫn và đào tạo nghề cho người lao động.

(5) Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

(6) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

(7) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

(8) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

(9) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn của trung tâm giới thiệu việc làm

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 196/2013/NĐ-CP quyền hạn của trung tâm GTVL bao gồm các quyền hạn sau:

1. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.

6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Danh sách trung tâm dịch vụ việc làm tại các tỉnh, thành phố

Hiện nay hầu hết các địa phương trên cả nước đều đã có các trung tâm dịch vụ việc làm để hỗ trợ người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp và tìm kiếm việc làm tại địa phương nơi người lao động sinh sống. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh các trung tâm GTVL xuất hiện phổ biến đến cấp quận, huyện mang lại nhiều thuận lợi cho người lao động.

>>> Danh sách trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Nội và TP. HCM

Lưu ý về thời gian làm việc tại các Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại các tỉnh/ thành phố theo giờ hành chính quy định: Thời gian Mở cửa từ 8h00 - đóng cửa lúc 17h00 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

1. Trung tâm dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh

Trung tâm DVVL tp Hồ CHí Minh được thành lập theo Quyết định số 5432QĐUBND ngày 04/11/2014 của UBND TP HCM về tổ chức lại Trung tâm giới thiệu việc làm HCM thành Trung tâm DVVL thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở LĐ-TB&XH thành phố;

 • Địa chỉ: số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh;

 • Hotline: 02835147187

 • Cổng thông tin việc làm tp Hồ Chí Minh - http://vieclamhcm.net

2. Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

Ngày 19/01/2017 UBND tp Hà Nội ra quyết định số 375-QĐUBND về việc tổ chức lại Trung tâm DVVL Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm DVVL Hà Nội và Trung tâm DVVL số 2 Hà Nội trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội.

 • Địa chỉ: số 215 phố Trung Kính, Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 • Cổng thông tin việc làm tp Hà Nội - http://vieclamhanoi.net

 • Hotline: 02437822806

3. Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh

 •  Địa chỉ: 33 Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh;

 •  SĐT: 02223823196

4. Trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: đường Đặng Trần Côn, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên;

 • SĐT: 02113565665

 5. Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương

 • Địa chỉ: đường An Định, P. Việt Hà, Tp. Hải Dương;

 • SĐT: 03203845600;

6. Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng

Trung tâm DVVL Hải Phòng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng.

 • Địa chỉ: Số 735 Nguyễn Văn Linh, Quận Lê Chân, Hải Phòng;

 • SĐT: 02253710529

 • Trang web chính thức của Trung tâm DVVL Hải Phòngvieclamhaiphong.net

7. Trung tâm dịch vụ việc làm Hưng Yên

 • Địa chỉ: 303 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Tp. Hưng Yên;

 • SĐT: 0321 3550 176

8.Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam

 • Địa chỉ: đường Trần Quang Khải, P. Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý;

 • SĐT: 0226 3850 310

9. Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình

Tư vấn và giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, tiếp nhận giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 • Địa chỉ: Tổ 3, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Thái Bình.

 • SĐT: 02273745759 - 0888436655

 • Website: http://vieclamthaibinh.vn

 • Facebook: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

10. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định

Trung tâm DVVL tỉnh Nam Định là đơn vị sự nghiệp Nhà Nước trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh Nam Định.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nam Định

Trung tâm có chức năng tổ chức, thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực việc làm, cung cầu của thị trường lao động và giải quyết chế độ BHTN.

 • Địa chỉ: số 64 đường Trần Phú, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Nam Định.

 • SĐT: 02283848847 -  02288602176

 • Website sàn giao dịch việc làm tỉnh Nam Định - vieclamnamdinh.gov.vn

 • Facebook: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH NAM ĐỊNH

11. Trung tâm dịch vụ việc làm Ninh Bình

 • Địa chỉ: khu làng nghề Ninh Phong, P. Ninh Phong, Tp. Ninh Bình;

 • SĐT: 0229 387 1525;

 12.Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh

 • Địa chỉ: số 44 Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long;

 • SĐT: 0303 3621 239;

13. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang

 • Địa chỉ: lô 5, KDC Cống Ngóc, đường Trần Quang Khải, P. Thọ Xương, Tp. Bắc Giang;

 • SĐT: 0204 385 4344;

14. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Lạng Sơn

Trung tâm DVVL Lạng Sơn là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội do UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định thành lập và trực thuộc Sở LĐ-TB&XH Tỉnh Lạng Sơn

 • Địa chỉ: Số 66, đường Lê Đại Hành, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn;

 • SĐT: 02053871418

 • Cổng thông tin việc làm Lạng Sơn - vieclamlangson.gov.vn

15. Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Trung tâm DVVL Cao Bằng trực thộc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực việc làm, thông tin về thị trường lao động, dạy nghề, bảo hiểm thất nghiệp.

 • Địa chỉ: 086 phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng;

 • Hotline: 02063857547

 • Cổng thông tin việc làm Cao Bằng - vieclamcaobang.vn

16. Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Kạn

 • Địa chỉ: tổ 8, P. Phường Phùng Chí Kiên, Tx. Bắc Kạn;

 • SĐT: 0209 3871 363;

17. Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Nguyên

 • Địa chỉ: số 2A Chu Văn An, P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên;

 • SĐT: 0208 3858 365;

18. Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ

 • Địa chỉ: đường Hùng Vương, khu 4A, P. Vân Phú, Tp. Việt Trì;

 • SĐT: 0210 3814 528;

19. Trung tâm dịch vụ việc làm Yên Bái

 • Địa chỉ: số 1 đường Thanh Liêm, P. Yên Thịnh;

 • SĐT: 0216 852 350;

20. Trung tâm dịch vụ việc làm Lào Cai

 • Địa chỉ: số 017 Ngọc Hân, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai;

 • SĐT: 0214 832 233;

21. Trung tâm dịch vụ việc làm Sơn La

 • Địa chỉ: tổ 5, P. Chiềng Sinh, Tp. Sơn La;

 • SĐT: 0212 387 3131;

22. Trung tâm dịch vụ việc làm Điện Biên

 • Địa chỉ: tổ 18, P. Him Lam, Tp. Điện Biên;

 • SĐT: 0215 381 0087;

23. Trung tâm dịch vụ việc làm Hòa Bình

 • Địa chỉ: 570 Trần Hưng Đạo, Tp. Hòa Bình;

 • SĐT: 0218 3853 853;

24. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang

 • Địa chỉ: số 224, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang;

 • SĐT: 0219 3868 114;

25. Trung tâm dịch vụ việc làm Lào Cai

 • Địa chỉ: số 017 Ngọc Hân, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai;

 • SĐT: 0214 832 233;

26. Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng

Trung tâm DVVL Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp thuộc sở Lao động - Thương binh và xã hội Đà Nẵng;

 • Địa chỉ: 287 Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

 • Hotline: 02363825606​

27. Trung tâm dịch vụ việc làm Lâm Đồng

 • Địa chỉ: Số 172 Nguyễn văn Trỗi, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

 • Hotline: 02633825805

 • Cổng thông tin việc làm Lâm Đồng: http://www.vieclamlamdong.vn/

28. Trung tâm Dịch vụ Việc Làm Bình Dương

Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương là đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, thực hiện các chức năng chính: tư vấn GTVL, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

 • Địa chỉ: 369, Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Bình Dương;

 • Hotline:02743834891

 • Cổng thông tin việc làm Bình Dương - vieclambinhduong.vn

​29.Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa

 • Địa chỉ: Số 02 Tây Sơn, Phường Phú Sơn, Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

 • Hotline: 02373852310

30. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam

Trung tâm DVVL Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh quảng Nam.

 • Địa chỉ: 84 Nguyễn Du, Phường Tân Thanh, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam

 • SĐT: 02353811452

 • Website: vieclamquangnam.gov.vn

​31. Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ngãi

Trung tâm DVVL Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp chịu sự quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm thực hiện các chức năng về dịch vụ việc làm, dạy nghề, liên kết đào tạo, cung ứng về thông tin thị trường lao động, thực hiện chính sách BHTN và một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

 • Địa chỉ: 118, Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

 • SĐT: 02553816953

 • Website sàn giao dịch việc làm Quảng Ngãi - vieclamquangngai.com.vn

32. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Trị

Trung tâm DVVL Quảng Trị Là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị.

 • Địa chỉ: 34 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

 • SĐT: 02333857111

 • Website: Sàn giao dịch việc làm Quảng trị - http://vieclamquangtri.vn

34....< eBH sẽ tiếp tục cập nhật thêm danh sách các trung tâm DVVL các tỉnh thành phố khác trong thời gian tới rất mong bạn đọc thông cảm.>

Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết trên đây có thể cung cấp cho người lao động những thông tin hữu ích nhất, hiểu đúng về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm giới thiệu việc làm để tránh bị các đối tượng xấu giả mạo, lừa đảo người lao động đang cần tìm kiếm việc làm.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu