CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Trung tâm giới thiệu việc làm và danh sách 25 địa chỉ liên hệ tại các tỉnh, thành phố

Bởi ebh.vn - 05/08/2021

Trung tâm dịch vụ việc làm nằm trong chuỗi mắt xích quan trọng từ trung ương đến địa phương. Không chỉ là nơi hỗ trợ người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp mà còn hỗ trợ đào tạo, tìm việc làm cho người lao động, giúp người sử dụng lao động tìm được nguồn lao động phù hợp.

Trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ người lao động thất nghiệp tìm kiếm việc làm.

Trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ người lao động thất nghiệp tìm kiếm việc làm.

1. Các yếu tố cần thiết của một trung tâm giới thiệu việc làm

Trên thực tế trung tâm giới thiệu việc làm được thành lập ở hầu hết các quận, huyện, thành phố có chức năng hỗ trợ thúc đẩy tìm việc làm phù hợp cho người lao động và cung cấp nguồn lao động cho nhiều doanh nghiệp.

Để thành lập trung tâm giới thiệu việc làm cần đảm bảo các yếu tố sau:

 • Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 • Có trụ sở làm việc 

 • Có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định

 • Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.

 • Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

 • Khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính đối với các trường hợp Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập hoặc do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập được áp dụng theo quy định tại Nghị định này.

1.1 Quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm

- Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước quyết định thành lập, gồm:

 • Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập;

 • Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập.

- Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập. 

1.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm

Cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm được chia thành bộ phận chính bao gồm:

 • Bộ phận lãnh đạo gồm: Giám đốc và các phó Giám đốc;

 • Bộ máy giúp việc của Giám đốc gồm các phòng chuyên môn, phòng phục vụ. 

Cơ cấu tổ chức của trung tâm giới thiệu việc làm.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm giới thiệu việc làm.

Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm sẽ căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể, khối lượng công việc để quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn, phòng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm

Nhằm hỗ trợ tích cực cho người lao động tìm kiếm việc làm, đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu của thị trường. Trung tâm dịch vụ việc làm có nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống đào tạo và cung cấp nguồn lao động tại Việt Nam. Căn cứ theo Điều 5, Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013 quy định về nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm như sau:

(1) Hoạt động tư vấn, bao gồm:

 • Tư vấn học nghề: tư vấn lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

 • Tư vấn việc làm: tư vấn lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

 • Tư vấn cho người sử dụng lao động: tư vấn về tuyển dụng lao động; về quản trị, phát triển nguồn nhân lực; tư vấn sử dụng lao động và phát triển việc làm;

 • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

(2) Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

 • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(3) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

(4) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm hướng dẫn và đào tạo nghề cho người lao động.

Trung tâm hướng dẫn và đào tạo nghề cho người lao động.

(5) Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

(6) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

(7) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

(8) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

(9) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn của trung tâm giới thiệu việc làm

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 196/2013/NĐ-CP quyền hạn của trung tâm dịch vụ việc làm bao gồm các quyền hạn sau:

1. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

3. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.

6. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Danh sách liên hệ trung tâm giới thiệu việc làm các tỉnh, thành phố

Tại TP Hồ Chí Minh có rất nhiều trung tâm giới thiệu việc làm. Trụ sở chính của trung tâm giới thiệu việc làm TP. Hồ Chí Minh được đặt tại  số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có các trung tâm giới thiệu việc làm tại các quận. Cụ thể thông tin địa chỉ và số điện thoại của một số trung tâm dịch vụ việc làm  như sau:

1. Trung tâm giới thiệu việc làm TP. Hồ Chí Minh:

 • Trụ sở chính: số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 • SĐT: (08) 38405154; Fax: 38401638; Email: sgdvl@yahoo.com.vn.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội:

 • Địa chỉ: số 215 phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy

 • SĐT: 0243 7822 806​

3. Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh:

 •  Địa chỉ: 33 Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh

 •  SĐT: 0222 3823 196

4. Trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc:

 • Địa chỉ: đường Đặng Trần Côn, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên

 • SĐT: 02113 565 665

 5. Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương:

 • Địa chỉ: đường An Định, P. Việt Hà, Tp. Hải Dương

 • SĐT: 0320 3845 600

6. Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng:

 • Địa chỉ: 735 Nguyễn Văn Linh, Q. Lê Chân, Tp. Hải   Phòng

 • SĐT: 0225 3710 529

7. Trung tâm dịch vụ việc làm Hưng Yên:

 • Địa chỉ: 303 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, Tp. Hưng Yên

 • SĐT: 0321 3550 176

8.Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam:

 • Địa chỉ: đường Trần Quang Khải, P. Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý

 • SĐT: 0226 3850 310

9. Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình:

 • Địa chỉ: P. Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình

 • SĐT: 0227 374 5759

10. Trung tâm dịch vụ việc làm Nam Định:

 • Địa chỉ: số 13 đường Giải Phóng, P. Cửa Bắc, Tp. Nam  Định

 • SĐT: 0350 3848 847

11. Trung tâm dịch vụ việc làm Ninh Bình:

 • Địa chỉ: khu làng nghề Ninh Phong, P. Ninh Phong, Tp. Ninh Bình

 • SĐT: 0229 387 1525

 12.Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ninh:

 • Địa chỉ: số 44 Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long

 • SĐT: 0303 3621 239

13. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang:

 • Địa chỉ: lô 5, KDC Cống Ngóc, đường Trần Quang Khải, P. Thọ Xương, Tp. Bắc Giang

 • SĐT: 0204 385 4344

14. Trung tâm dịch vụ việc làm Lạng Sơn:

 • Địa chỉ: 42 Lê Đại Hành, P. Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn

 • SĐT: 0205 3777 335

15. Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng:

 • Địa chỉ: 86 phố Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, Tp. Cao Bằng

 • SĐT: 0206 3852 582

16. Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Kạn:

 • Địa chỉ: tổ 8, P. Phường Phùng Chí Kiên, Tx. Bắc Kạn

 • SĐT: 0209 3871 363

17. Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Nguyên:

 • Địa chỉ: số 2A Chu Văn An, P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên

 • SĐT: 0208 3858 365

18. Trung tâm dịch vụ việc làm Phú Thọ:

 • Địa chỉ: đường Hùng Vương, khu 4A, P. Vân Phú, Tp. Việt Trì

 • SĐT: 0210 3814 528

19. Trung tâm dịch vụ việc làm Yên Bái:

 • Địa chỉ: số 1 đường Thanh Liêm, P. Yên Thịnh

 • SĐT: 0216 852 350

20. Trung tâm dịch vụ việc làm Lào Cai:

 • Địa chỉ: số 017 Ngọc Hân, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai

 • SĐT: 0214 832 233

21. Trung tâm dịch vụ việc làm Sơn La:

 • Địa chỉ: tổ 5, P. Chiềng Sinh, Tp. Sơn La

 • SĐT: 0212 387 3131

22. Trung tâm dịch vụ việc làm Điện Biên:

 • Địa chỉ: tổ 18, P. Him Lam, Tp. Điện Biên

 • SĐT: 0215 381 0087

23. Trung tâm dịch vụ việc làm Hòa Bình:

 • Địa chỉ: 570 Trần Hưng Đạo, Tp. Hòa Bình

 • SĐT: 0218 3853 853

24. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang:

 • Địa chỉ: số 224, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang

 • SĐT: 0219 3868 114

25. Trung tâm dịch vụ việc làm Lào Cai:

 • Địa chỉ: số 017 Ngọc Hân, P. Phố Mới, Tp. Lào Cai

 • SĐT: 0214 832 233

Hy vọng những thông tin về trung tâm dịch vụ việc làm được chia sẻ trong bài viết sẽ hữu ích cho người lao động. 

TIN LIÊN QUAN >> Danh sách địa chỉ trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Nội và TP. HCM

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu