CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội điện tử

Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

25/01/2022 09:22
Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

Có 2 cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng phổ biến hiện nay là qua cổng dịch vụ công quốc gia và nộp hồ sơ bảo BHXH điện tử thông qua tổ chức I-VAN

Cập nhật báo giá phần mềm bảo hiểm xã hội eBH mới nhất

12/12/2021 09:05
Cập nhật báo giá phần mềm bảo hiểm xã hội eBH mới nhất

Phần mềm BHXH điện tử eBH gồm 2 gói dịch vụ Gói E-BH Basic 01: Gói dịch vụ được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp có số lượng lao động nhỏ hơn 100 lao động và Gói E-BH Basic 02

Chuyển đổi phần mềm eBH sang máy tính khác như thế nào?

25/10/2021 02:02
Chuyển đổi phần mềm eBH sang máy tính khác như thế nào?

Trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm cần cài đặt phần mềm eBH sang máy tính khác như: Thay đổi máy tính sử dụng phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH. Bàn giao phần mềm tới người kế nhiệm.

Hướng dẫn gia hạn sử dụng phần mềm eBH, gia hạn chữ ký số

20/10/2021 02:35
Hướng dẫn gia hạn sử dụng phần mềm eBH, gia hạn chữ ký số

Hướng dẫn đơn vị gia hạn phần mềm eBH, chữ ký số khi sắp đến kỳ hết hạn - phương thức gia hạn này áp dụng cho tất cả các sản phẩm ThaisonSoft cung cấp

Phần mềm BHXH điện tử triển khai giao dịch hợp đồng điện tử

28/08/2021 09:48
Phần mềm BHXH điện tử triển khai giao dịch hợp đồng điện tử

Triển khai ký kết hợp đồng điện tử đối với sản phẩm eBH đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc giữa các bên trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp

Tiêu chí lựa chọn phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử là gì?

16/08/2021 02:40
Tiêu chí lựa chọn phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử là gì?

Tiêu chí lựa chọn phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử triển khai theo mô hình IVAN, cung cấp bởi các đơn vị được BHXH Việt Nam lựa chọn.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu