CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội điện tử

Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

25/01/2022 09:22
Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

Có 2 cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng phổ biến hiện nay là qua cổng dịch vụ công quốc gia và nộp hồ sơ bảo BHXH điện tử thông qua tổ chức I-VAN

Chuyển đổi phần mềm eBH sang máy tính khác như thế nào?

25/10/2021 02:02
Chuyển đổi phần mềm eBH sang máy tính khác như thế nào?

Trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm cần cài đặt phần mềm eBH sang máy tính khác như: Thay đổi máy tính sử dụng phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH. Bàn giao phần mềm tới người kế nhiệm.

Hướng dẫn gia hạn chữ ký số sử dụng phần mềm eBH

20/10/2021 02:35
Hướng dẫn gia hạn chữ ký số sử dụng phần mềm eBH

Thời gian để thực hiện gia hạn không chậm hơn 10 ngày kể từ khi nhận được hóa đơn điện tử có mã xác thực được gửi từ email: hoadontsd@thaison.vn

Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng

29/08/2021 01:40
Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng

Đơn vị đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử lần đầu qua mạng qua cổng giao dịch BHXH điện tử BHXH Việt Nam hoặc phần mềm BHXH của tổ chức IVAN.

05 tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp

16/08/2021 02:40
05 tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp

Tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử, được triển khai theo mô hình IVAN, cung cấp bởi các đơn vị được BHXH Việt Nam lựa chọn.

Vai trò của chuyển đổi số trong doanh nghiệp và phần mềm BHXH

28/07/2021 09:15
Vai trò của chuyển đổi số trong doanh nghiệp và phần mềm BHXH

Chuyển đổi số” được nhắc đến như một giải pháp “mở khóa” cho mọi vấn đề trong doanh nghiệp hiện đại. Phần mềm BHXH điện tử nhận được nhiều sự quan tâm

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu