CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội điện tử

Doanh nghiệp được gì khi khai bảo hiểm xã hội qua mạng

28/10/2022 01:26
Doanh nghiệp được gì khi khai bảo hiểm xã hội qua mạng

Lợi ích là tiết kiệm được tối đa thời gian, chi phí thực hiện khi khai bảo hiểm xã hội qua mạng, doanh nghiệp được hỗ trợ 24/7 trong quá trình thực hiện

Bảo hiểm xã hội điện tử là gì? Cách khai BHXH điện tử online

27/10/2022 10:59
Bảo hiểm xã hội điện tử là gì? Cách khai BHXH điện tử online

Cơ quan BHXH khuyến khích các cá nhân, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai bảo hiểm xã hội điện tử online nhằm giảm các thủ tục hành chính

Hướng dẫn nộp hồ sơ BHXH sử dụng phần mềm eBH

26/10/2022 03:48
Hướng dẫn nộp hồ sơ BHXH sử dụng phần mềm eBH

Cách lập và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội trên phần mềm eBH bằng tài khoản giao dịch đã đăng ký với đơn vị cung cấp IVAN.

Hướng dẫn 02 cách nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

28/07/2022 10:03
Hướng dẫn 02 cách nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Hiện nay, định kỳ 06 tháng, đơn vị sử dụng lao động phải báo cáo tình hình sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Infographic: 06 lợi ích khi sử dụng phần mềm bhxh điện tử eBH

12/07/2022 02:17
Infographic: 06 lợi ích khi sử dụng phần mềm bhxh điện tử eBH

Phần mềm bhxh ebh mang lợi 06 lợi ích cho doanh nghiệp sử dụng giúp thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia cho doanh nghiệp

07/07/2022 09:15
Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia cho doanh nghiệp

Tại màn hình đăng ký, doanh nghiệp đăng ký tích chọn phương thức đăng ký là “Doanh nghiệp” sau đó bạn tiếp tục nhấn chọn “USB ký số”.

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu