CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội điện tử

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT trực tuyến

19/12/2022 09:30
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT trực tuyến

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 3510/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

12/12/2022 08:39
Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 3511/QĐ-BHXH về quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bảo hiểm xã hội điện tử là gì? Cách khai BHXH điện tử online

27/10/2022 10:59
Bảo hiểm xã hội điện tử là gì? Cách khai BHXH điện tử online

Cơ quan BHXH khuyến khích các cá nhân, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai bảo hiểm xã hội điện tử online nhằm giảm các thủ tục hành chính

Hướng dẫn nộp hồ sơ BHXH sử dụng phần mềm eBH

26/10/2022 03:48
Hướng dẫn nộp hồ sơ BHXH sử dụng phần mềm eBH

Cách lập và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội trên phần mềm eBH bằng tài khoản giao dịch đã đăng ký với đơn vị cung cấp IVAN.

Hướng dẫn 02 cách nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

28/07/2022 10:03
Hướng dẫn 02 cách nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Hiện nay, định kỳ 06 tháng, đơn vị sử dụng lao động phải báo cáo tình hình sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Infographic: 06 lợi ích khi sử dụng phần mềm bhxh điện tử eBH

12/07/2022 02:17
Infographic: 06 lợi ích khi sử dụng phần mềm bhxh điện tử eBH

Phần mềm bhxh ebh mang lợi 06 lợi ích cho doanh nghiệp sử dụng giúp thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu