CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội điện tử

Infographic: 06 lợi ích khi sử dụng phần mềm bhxh điện tử eBH

12/07/2022 02:17
Infographic: 06 lợi ích khi sử dụng phần mềm bhxh điện tử eBH

Phần mềm bhxh ebh mang lợi 06 lợi ích cho doanh nghiệp sử dụng giúp thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia cho doanh nghiệp

07/07/2022 09:15
Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia cho doanh nghiệp

Tại màn hình đăng ký, doanh nghiệp đăng ký tích chọn phương thức đăng ký là “Doanh nghiệp” sau đó bạn tiếp tục nhấn chọn “USB ký số”.

05 lợi ích thiết thực khi khai bảo hiểm xã hội điện tử trên phần mềm

24/03/2022 09:23
05 lợi ích thiết thực khi khai bảo hiểm xã hội điện tử trên phần mềm

Góp phần giảm bớt áp lực hồ sơ, thủ tục cho cơ quan quản lý, khai bảo hiểm xã hội điện tử mang lại nhiều lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp

Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

25/01/2022 09:22
Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

Có 2 cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng phổ biến hiện nay là qua cổng dịch vụ công quốc gia và nộp hồ sơ bảo BHXH điện tử thông qua tổ chức I-VAN

Chuyển đổi phần mềm eBH sang máy tính khác như thế nào?

25/10/2021 02:02
Chuyển đổi phần mềm eBH sang máy tính khác như thế nào?

Trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm cần cài đặt phần mềm eBH sang máy tính khác như: Thay đổi máy tính sử dụng phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH. Bàn giao phần mềm tới người kế nhiệm.

Hướng dẫn gia hạn chữ ký số sử dụng phần mềm eBH

20/10/2021 02:35
Hướng dẫn gia hạn chữ ký số sử dụng phần mềm eBH

Thời gian để thực hiện gia hạn không chậm hơn 10 ngày kể từ khi nhận được hóa đơn điện tử có mã xác thực được gửi từ email: hoadontsd@thaison.vn

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu