CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội điện tử

Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia cho doanh nghiệp

07/07/2022 09:15
Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia cho doanh nghiệp

Tại màn hình đăng ký, doanh nghiệp đăng ký tích chọn phương thức đăng ký là “Doanh nghiệp” sau đó bạn tiếp tục nhấn chọn “USB ký số”.

05 lợi ích thiết thực khi khai bảo hiểm xã hội điện tử trên phần mềm

24/03/2022 09:23
05 lợi ích thiết thực khi khai bảo hiểm xã hội điện tử trên phần mềm

Góp phần giảm bớt áp lực hồ sơ, thủ tục cho cơ quan quản lý, khai bảo hiểm xã hội điện tử mang lại nhiều lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp

Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

25/01/2022 09:22
Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

Có 2 cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng phổ biến hiện nay là qua cổng dịch vụ công quốc gia và nộp hồ sơ bảo BHXH điện tử thông qua tổ chức I-VAN

Hướng dẫn gia hạn chữ ký số sử dụng phần mềm eBH

20/10/2021 02:35
Hướng dẫn gia hạn chữ ký số sử dụng phần mềm eBH

Thời gian để thực hiện gia hạn không chậm hơn 10 ngày kể từ khi nhận được hóa đơn điện tử có mã xác thực được gửi từ email: hoadontsd@thaison.vn

Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng

29/08/2021 01:40
Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng

Đơn vị đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử lần đầu qua mạng qua cổng giao dịch BHXH điện tử BHXH Việt Nam hoặc phần mềm BHXH của tổ chức IVAN.

05 tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp

16/08/2021 02:40
05 tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp

Tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử, được triển khai theo mô hình IVAN, cung cấp bởi các đơn vị được BHXH Việt Nam lựa chọn.

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu