CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội điện tử

05 lợi ích thiết thực khi khai bảo hiểm xã hội điện tử trên phần mềm

24/03/2022 09:23
05 lợi ích thiết thực khi khai bảo hiểm xã hội điện tử trên phần mềm

Góp phần giảm bớt áp lực hồ sơ, thủ tục cho cơ quan quản lý, khai bảo hiểm xã hội điện tử mang lại nhiều lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp

Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

25/01/2022 09:22
Cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng

Có 2 cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch BHXH điện tử qua mạng phổ biến hiện nay là qua cổng dịch vụ công quốc gia và nộp hồ sơ bảo BHXH điện tử thông qua tổ chức I-VAN

Hướng dẫn gia hạn chữ ký số sử dụng phần mềm eBH

20/10/2021 02:35
Hướng dẫn gia hạn chữ ký số sử dụng phần mềm eBH

Thời gian để thực hiện gia hạn không chậm hơn 10 ngày kể từ khi nhận được hóa đơn điện tử có mã xác thực được gửi từ email: hoadontsd@thaison.vn

Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng

29/08/2021 01:40
Hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng

Đơn vị đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử lần đầu qua mạng qua cổng giao dịch BHXH điện tử BHXH Việt Nam hoặc phần mềm BHXH của tổ chức IVAN.

05 tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp

16/08/2021 02:40
05 tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp

Tiêu chí lựa chọn phần mềm BHXH điện tử, được triển khai theo mô hình IVAN, cung cấp bởi các đơn vị được BHXH Việt Nam lựa chọn.

Điều kiện cần thiết để thực hiện khai bảo hiểm xã hội điện tử

12/07/2021 06:53
Điều kiện cần thiết để thực hiện khai bảo hiểm xã hội điện tử

Hiện nay, việc triển khai cách thức khai bảo hiểm xã hội điện tử đã được thực hiện tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước với tỉ lệ giao dịch BHXH điện tử ngày càng tăng

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu