CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội eBH

19/12/2023 09:00
Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội eBH

Tải và cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội là điều kiện quan trọng để các đơn vị doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử qua phần mềm.

Hướng dẫn đăng ký chữ ký số với cơ quan BHXH năm 2023

09/08/2023 03:00
Hướng dẫn đăng ký chữ ký số với cơ quan BHXH năm 2023

Để thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội một cách thuận lợi, an toàn theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, đơn vị cần đăng ký chữ ký số với cơ quan BHXH

Rút ngắn thời gian giao dịch với phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử

04/07/2023 10:33
Rút ngắn thời gian giao dịch với phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử

Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử cũng nằm trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với BHXH Việt Nam tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP

Tháo gỡ vướng mắc khi khai BHXH điện tử trên nhiều máy tính

28/02/2023 09:32
Tháo gỡ vướng mắc khi khai BHXH điện tử trên nhiều máy tính

Với mô hình ứng dụng Cổng ký, người làm hồ sơ cũng như máy tính dùng để khai hồ sơ vẫn sẽ thực hiện các thao tác giao dịch bảo hiểm điện tử bình thường

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ IVAN BHXH qua phần mềm BHXH

28/02/2023 08:35
Hướng dẫn đăng ký dịch vụ IVAN BHXH qua phần mềm BHXH

Người dùng có thể đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ IVAN BHXH trên phần mềm eBH bằng cách vào chức năng đăng ký khai điện tử trong phần mềm

Hướng dẫn tải phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử miễn phí

15/12/2022 08:13
Hướng dẫn tải phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử miễn phí

Doanh nghiệp có thể tải phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử miễn phí và cài đặt dùng thử trong vòng 6 tháng được cung cấp bởi IVAN Thái Sơn

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu