CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

28/10/2021 08:55
Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Các bước nộp hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH. Doanh nghiệp thực hiện đăng nhập vào phần mềm trên thanh Menu chọn mục “Hồ sơ điện tử”, chọn tiếp “Lập hồ sơ điện tử”

Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội eBH mới nhất

08/04/2021 03:26
Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội eBH mới nhất

Hướng dẫn người dùng phần mềm eBH cài đặt và sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử. Các điều kiện cần thiết để nộp tờ khai BHXH qua mạng I-VAN.

Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

24/08/2019 08:39
Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Để thực hiện nghiệp vụ báo tăng lao động đơn vị sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH để báo tăng người lao động. Cách thức báo tăng người lao động tham gia BHXH trên phần mềm eBH.

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

22/08/2019 08:34
Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Hướng dẫn đơn vị sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH của Công ty Thái Sơn để báo giảm người lao động, báo giảm bhxh trên phần mềm eBH.

Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

26/09/2017 10:25
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

Thực hiện công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thông báo số 848/TB-TU ngày 10/8/2017 của Thành uỷ Hà Nội.

Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

06/06/2016 02:58
Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

Ngày 22/04/2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội .

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu