CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

24/08/2019 08:39
Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Để thực hiện nghiệp vụ báo tăng lao động đơn vị sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH để báo tăng người lao động. Cách thức báo tăng người lao động tham gia BHXH trên phần mềm eBH.

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

22/08/2019 08:34
Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Hướng dẫn đơn vị sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH của Công ty Thái Sơn để báo giảm người lao động, báo giảm bhxh trên phần mềm eBH.

Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

26/09/2017 10:25
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

Thực hiện công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thông báo số 848/TB-TU ngày 10/8/2017 của Thành uỷ Hà Nội.

Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

06/06/2016 02:58
Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

Ngày 22/04/2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội .

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH

03/06/2016 10:13
Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH là phần mềm bảo hiểm xã hội Doanh nghiệp có thể tải về và cài đặt dùng thử trong vòng 6 tháng được cung cấp bởi nhà I-VAN Thái Sơn. Gói dịch vụ hỗ trợ giúp các doanh nghiệp bước đầu làm quen với hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử với phần mềm eBH

26/05/2016 10:33
Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử với phần mềm eBH

Rút ngắn thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng nằm trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với BHXH Việt Nam tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử vừa được ký ban hành ngày 14/10/2015.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu