CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

14/04/2016 02:50
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng theo quyết đinh 959 trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

14/04/2016 12:11
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý theo quyết định 959. Thực hiện qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH do công ty Thái Sơn cũng cấp

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý quản lý thu

13/04/2016 11:48
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý quản lý thu

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý quản lý thu theo quyết định 959. Thực hiện qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH do công ty Thái Sơn cũng cấp.

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503)

13/04/2016 11:21
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503)

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503) trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

13/04/2016 10:50
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503) theo quyết định 959 trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ

13/04/2016 05:46
Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ

Hướng dẫn ghiệp vụ : Cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ (503) qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu