CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Không cầm chữ ký số có thể khai BHXH qua mạng được không?

22/04/2016 03:53
Không cầm chữ ký số có thể khai BHXH qua mạng được không?

Khai và nộp bảo hiểm xã hội điện tử hoàn toàn có thể thực hiện giao dịch ngay cả khi không trực tiếp cầm chữ ký số với giải pháp EBH – Sign

Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

14/04/2016 04:46
Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 09/03/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

14/04/2016 04:13
Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 14/04/2015, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng (504) trên eBH

14/04/2016 02:50
Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng (504) trên eBH

Nghiệp vụ “Cấp Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (504)” , thuộc lĩnh Thẻ theo quyết định 959. Để thực hiện lập bộ hồ sơ, bạn vào Menu “Quản lý hồ sơ”, chọn “Tạo hồ sơ tự động”

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

14/04/2016 12:11
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý theo quyết định 959. Thực hiện qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH do công ty Thái Sơn cũng cấp

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503)

13/04/2016 11:21
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503)

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503) trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu