CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH

24/08/2019 08:39
Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động tham gia BHXH

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ báo tăng lao động đóng bảo hiểm xã hội sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

22/08/2019 08:34
Hướng dẫn đơn vị nghiệp vụ báo giảm lao động trên phần mềm eBH

Hướng dẫn đơn vị sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH của Công ty Thái Sơn để báo giảm người lao động, báo giảm bhxh trên phần mềm eBH.

Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

26/09/2017 10:25
Công văn 2437/BHXH-VP ngày 15/09/2017 của BHXH TP Hà Nội

Thực hiện công văn số 4456/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thông báo số 848/TB-TU ngày 10/8/2017 của Thành uỷ Hà Nội.

Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

06/06/2016 02:58
Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH

Ngày 22/04/2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội .

Khai BHXH điện tử thế nào khi “sếp” cầm chữ ký số đi vắng

27/04/2016 04:04
Khai BHXH điện tử thế nào khi “sếp” cầm chữ ký số đi vắng

Chữ ký số tại mỗi Đơn vị chỉ có một và do người lãnh đạo quản lý. Người làm hồ sơ hoàn thiện hồ sơ sau đó lưu lại và chuyển cho người cầm chữ ký số

Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

14/04/2016 04:46
Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 09/03/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu