CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Truy thu BHXH bắt buộc cho lao động có thời hạn ở nước ngoài

13/04/2016 05:32
Truy thu BHXH bắt buộc cho lao động có thời hạn ở nước ngoài

Hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch BHXH điện tử thực hiện truy thu BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài (500) theo QĐ 959 qua phần mềm eBH

Điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng chỉ cấp thẻ BHYT

13/04/2016 05:18
Điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng chỉ cấp thẻ BHYT

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT) qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH theo quyết đinh 959

Nghiệp vụ điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 959

08/04/2016 04:36
Nghiệp vụ điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 959

Hướng dẫn điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn lựa chọn tạo hồ sơ theo Quyết định 959 hoặc QĐ 1018

08/04/2016 04:03
Hướng dẫn lựa chọn tạo hồ sơ theo Quyết định 959 hoặc QĐ 1018

Bắt đầu từ 01/01/2016 cơ quan BHXH đã ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH. Về nghiệp vụ kê khai, quyết định 959 đã lược bỏ và rút ngắn còn 13 nghiệp vụ

Hướng dẫn nghiệp vụ truy thu BHXH, BHYT, BHTN

08/04/2016 01:09
Hướng dẫn nghiệp vụ truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Hướng dẫn truy thu BHXH, BHYT, BHTN: vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (500)

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất, hỏng, rách

29/03/2016 03:29
Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất, hỏng, rách

Việc cấp lại thẻ BHYT do bị mất, hỏng, rách (Không thay đổi thông tin trên thẻ) được thực hiện trong các trường hợp thẻ BHYT bị mất, hỏng

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu