CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội eBH trên máy tính

08/04/2016 02:23
Hướng dẫn cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội eBH trên máy tính

Hưởng dẫn tải và cài đặt phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH trên thiết bị máy tính giúp thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn truy thu BHXH, BHYT, BHTN: vi phạm pháp luật

08/04/2016 01:09
Hướng dẫn truy thu BHXH, BHYT, BHTN: vi phạm pháp luật

Hướng dẫn truy thu BHXH, BHYT, BHTN: vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (500)

Hướng dẫn đăng ký IVAN hồ sơ BHXH điện tử qua phần mềm eBH

08/04/2016 11:35
Hướng dẫn đăng ký IVAN hồ sơ BHXH điện tử qua phần mềm eBH

Trên phần mềm eBH bạn có thể đăng ký tài khoản bằng cách vào chức năng Đăng ký khai điện tử. Sau đó kích vào mục Đăng ký tài khoản I-VAN.

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất, hỏng, rách

29/03/2016 03:29
Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất, hỏng, rách

Việc cấp lại thẻ BHYT do bị mất, hỏng, rách (Không thay đổi thông tin trên thẻ) được thực hiện trong các trường hợp thẻ BHYT bị mất, hỏng. Để có thể thực hiện việc khai báo nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, người phụ trách khai báo thực hiện theo các bước sau:

Nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi bị mất, hỏng, rách

27/03/2016 03:21
Nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi bị mất, hỏng, rách

Việc thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi được thực hiện bởi UBND Phường, Xã nơi trẻ đăng kí khai sinh, thường trú, tạm trú. Để thực hiện nghiệp vụ khai báo “thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý” qua phần mềm khai BHXH điện tử, người có chuyên môn, cơ quan phụ trách vào mục Menu “Quản lý hồ sơ”

Hướng dẫn nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, quỹ tử tuất

25/03/2016 02:24
Hướng dẫn nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, quỹ tử tuất

Việc tạm dừng đóng bảo hiểm vào Quỹ hưu trí, quỹ tử tuất được thực hiện theo nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc và được thực hiện trong 2 trường hợp chính là: do tạm dừng sản xuất trong vòng 1 tháng trở lên hoặc gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu