CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn tải phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử miễn phí

15/12/2022 08:13
Hướng dẫn tải phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử miễn phí

Doanh nghiệp có thể tải phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử miễn phí và cài đặt dùng thử trong vòng 6 tháng được cung cấp bởi IVAN Thái Sơn

Nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi bị mất, hỏng, rách

27/10/2022 08:21
Nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi bị mất, hỏng, rách

Việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi được thực hiện bởi UBND Phường, Xã nơi trẻ đăng kí khai sinh, thường trú, tạm trú.

Hướng dẫn nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, quỹ tử tuất

25/03/2022 02:24
Hướng dẫn nghiệp vụ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, quỹ tử tuất

Việc tạm dừng đóng bảo hiểm vào Quỹ hưu trí, quỹ tử tuất được thực hiện theo nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH 2014

Nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ (504)

25/02/2022 08:00
Nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ (504)

Để thực hiện lập bộ hồ sơ, bạn nhấn vào nút “Bắt đầu” ngay trên giao diện chính của phần mềm eBH và thực hiện theo 4 bước như sau.

Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý quản lý thu

23/02/2022 11:48
Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý quản lý thu

Hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Đại lý quản lý thu theo quyết định 959. Thực hiện trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

28/10/2021 08:55
Hướng dẫn doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Các bước nộp hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trên phần mềm eBH. Doanh nghiệp thực hiện đăng nhập vào phần mềm trên thanh Menu chọn mục “Hồ sơ điện tử”, chọn tiếp “Lập hồ sơ điện tử”

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu