CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

14/04/2016 12:11
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý theo quyết định 959. Thực hiện qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH do công ty Thái Sơn cũng cấp

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503)

13/04/2016 11:21
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503)

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503) trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

13/04/2016 10:50
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503) theo quyết định 959 trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ

13/04/2016 05:46
Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ (503) qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn truy thu BHXH bắt buộc cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài

13/04/2016 05:32
Hướng dẫn truy thu BHXH bắt buộc cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài

Hướng dẫn nghiệp vụ: Truy thu BHXH bắt buộc: người lao động có thời hạn ở nước ngoài (500) theo quyết định 959 qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT)

13/04/2016 05:18
Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT)

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT) qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH theo quyết đinh 959

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu