CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

13/04/2016 10:50
Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503) theo quyết định 959 trên phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ

13/04/2016 05:46
Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ (503) qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn truy thu BHXH bắt buộc cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài

13/04/2016 05:32
Hướng dẫn truy thu BHXH bắt buộc cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài

Hướng dẫn nghiệp vụ: Truy thu BHXH bắt buộc: người lao động có thời hạn ở nước ngoài (500) theo quyết định 959 qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT)

13/04/2016 05:18
Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT)

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT) qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH theo quyết đinh 959

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn theo Quyết định 959

08/04/2016 04:36
Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn theo Quyết định 959

Hướng dẫn điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn lựa chọn tạo hồ sơ theo QĐ959 hoặc QĐ1018 trên phần mềm eBH

08/04/2016 04:03
Hướng dẫn lựa chọn tạo hồ sơ theo QĐ959 hoặc QĐ1018 trên phần mềm eBH

Bắt đầu từ 01/01/2016 cơ quan BHXH đã ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH .Về nghiệp vụ kê khai, quyết định 959 đã lược bỏ và rút ngắn còn 13 nghiệp vụ so với 37 nghiệp vụ của quyết định 1018.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu