CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn truy thu BHXH bắt buộc cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài

13/04/2016 05:32
Hướng dẫn truy thu BHXH bắt buộc cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài

Hướng dẫn nghiệp vụ: Truy thu BHXH bắt buộc: người lao động có thời hạn ở nước ngoài (500) theo quyết định 959 qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT)

13/04/2016 05:18
Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT)

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn hàng tháng (Chỉ cấp thẻ BHYT) qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH theo quyết đinh 959

Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn theo Quyết định 959

08/04/2016 04:36
Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn theo Quyết định 959

Hướng dẫn điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Hướng dẫn lựa chọn tạo hồ sơ theo QĐ959 hoặc QĐ1018

08/04/2016 04:03
Hướng dẫn lựa chọn tạo hồ sơ theo QĐ959 hoặc QĐ1018

Bắt đầu từ 01/01/2016 cơ quan BHXH đã ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH .Về nghiệp vụ kê khai, quyết định 959 đã lược bỏ và rút ngắn còn 13 nghiệp vụ so với 37 nghiệp vụ của quyết định 1018.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội eBH

08/04/2016 03:26
Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội eBH

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử qua phần mềm ebh.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội eBH

08/04/2016 02:23
Hướng dẫn cài đặt phần mềm bảo hiểm xã hội eBH

Hướng dẫn chi tiết quy trình các bước cài đặt phần mềm eBH - Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội nhà nước.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu