CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ phần mềm EBH

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng (504) trên eBH

14/04/2016 02:50
Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng (504) trên eBH

Nghiệp vụ “Cấp Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (504)” , thuộc lĩnh Thẻ theo quyết định 959. Để thực hiện lập bộ hồ sơ, bạn vào Menu “Quản lý hồ sơ”, chọn “Tạo hồ sơ tự động”

Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

14/04/2016 12:11
Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý theo quyết định 959 qua phần mềm eBH do công ty Thái Sơn cũng cấp

Hướng dẫn cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân (503)

13/04/2016 11:21
Hướng dẫn cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân (503)

Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân (503) trên phần mềm eBH do Tổ chức IVAN BHXH Thaisonsoft cung cấp

Hướng dẫn cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

13/04/2016 10:50
Hướng dẫn cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503) theo quyết định 959/QĐ-BHXH trên phần mềm eBH của Công ty Thái Sơn

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ

13/04/2016 05:46
Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi sổ, gộp sổ

Hướng dẫn nghiệp vụ cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ (503) qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Truy thu BHXH bắt buộc cho lao động có thời hạn ở nước ngoài

13/04/2016 05:32
Truy thu BHXH bắt buộc cho lao động có thời hạn ở nước ngoài

Hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch BHXH điện tử thực hiện truy thu BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài (500) theo QĐ 959 qua phần mềm eBH

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu