CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

Bởi ebh.vn - 14/04/2016

Hướng dẫn nghiệp vụ: Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý  theo quyết định 959. Thực hiện qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH do công ty Thái Sơn cũng cấp

Bước 1: Chọn nghiệp vụ

Bạn tích chọn QĐ 959, lĩnh vực thẻ, sau đó chọn nghiệp vụ  trong danh sách các nghiệp vụ có sẵn:

lập hồ sơ tự động 

Bước 2:Chọn lao động

Bạn nhấn vào nút “Chọn lao động”,màn hình danh sách người lao động hiện ra.

chọn lao động kê khai nghiệp vụ 

Có thể tìm kiếm danh sách người lao động cần truy thu bằng cách, dựa vào các điều kiện lọc như họ tên, phòng ban và các trạng thái.

Cuối cùng nhấn nút “Chọn” để hoàn tất việc chọn người lao động.

Bước 3:Lập hồ sơ

Bạn nhấn vào Lập hồ sơ , chọn tháng và năm của kỳ kê khai. 

mục chọn kỳ kê khai 

Nhấn “Chọn”  để phần mềm tự động tạo hồ sơ, với các bản khai bắt buộc phải có.

1. Danh mục hồ sơ:  Đây là thông tin về phiếu giao nhận hồ sơ được  phần mềm sẽ tự động đánh dấu chọn vào các bản khai cần phải có của nghiệp vụ.

phiếu giao nhận hồ sơ 

2. Tờ khai DK05: Đây là danh sách tăng/giảm người tham gia BHYT (mẫu DK05) đối với các đối tượng do UBND xã lập danh sách:

danh sách tăng giảm người tham gia bảo hiểm 

3. Tờ khai TK1-TS-959: Là tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin từng người tham gia BHXH, BHYT.

 Tờ khai TK1-TS-959 - ảnh

Bạn kiểm tra lại thông tin bản khai, hoàn thiện thông tin còn thiếu nếu có. Sau đó nhấn vào nút “Ghi” để ghi lại hồ sơ.

Nếu máy tính của bạn đang được kết nối internet phần mềm sẽ lấy số hồ sơ được cấp tự động từ hệ thống của BHXH. 

ghi hồ sơ thành công - ảnh 

Hoặc nhấn vào “Lấy số hồ sơ” tại phiếu giao nhận hồ sơ:

phiếu giao nhận hồ sơ  

Bước 4:Ký và nộp hồ sơ

>>>> Xem chi tiết tại: Hướng dẫn kê khai bhxh điện tử qua phần mềm eBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu