CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
1 76/2024/NĐ-CP 04/07/2024 Chính phủ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024
2 73/2024/NĐ-CP 30/06/2024 Chính phủ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024
3 75/2024/NĐ-CP 30/06/2024 Chính phủ Nghị định 75/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024
4 74/2024/NĐ-CP 30/06/2024 Chính phủ Nghị định số 74/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực thi hành tử ngày 01/7/2024
5 69/2024/NĐ-CP 25/06/2024 Chính phủ Nghị định 69/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định 69/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024
6 4142/TB-BHXH 13/06/2024 BHXH TP Hồ Chí Minh Thông báo số 4142/TB-BHXH của BHXH TP Hồ Chí Minh kèm Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý III năm 2024
7 296/QĐ-VPCP 12/06/2024 Chính phủ Quyết định số 296/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
8 63/2024/NĐ-CP 10/06/2024 Chính phủ Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính Phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2024
9 838/QĐ-BHXH 05/06/2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 838/QĐ-BHXH công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/6/2024
10 686/QĐ-BHXH 29/05/2024 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 686/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 3503/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.
11 3701/VPCP-KSTT 29/05/2024 Chính phủ Công văn số 3701/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính
12 16/2024/TT-BCA 15/05/2024 Bộ Công an Thông tư 16/2024/TT-BCA do Bộ Công an ban hành quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước. Thông tư 16/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu