CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
1 140/2021/NĐ-CP 31/12/2023 Chính phủ Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
2 1318/QĐ-BHXH 19/09/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 1318/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 19/9/2023 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3 59/2022/NĐ-CP 05/09/2023 Chính phủ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định về định danh và xác thực điện tử
4 2525/VBHN-BHXH 15/08/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam về việc ban hành văn bản hợp nhất Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
5 114/NQ-CP 28/07/2023 Chính phủ Nghị quyết số 114/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ; Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
6 451/CSXH-HT 17/07/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn số 451/CSXH-HT của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội về việc cung cấp thông tin về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
7 1995/BHXH-TCKT 30/06/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn số 1995/BHXH-TCKT ngày 30/06/2023 của BHXH Việt Nam về việc Ghi nội dung UNC khi nộp tiền BHXH qua Ngân hàng
8 42/2023/NĐ-CP 29/06/2023 Chính phủ Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực từ ngày 14/08/2023
9 06/2023/TT-BLĐTBXH 29/06/2023 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
10 1927/BHXH-TST 26/06/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn số 1927/BHXH-TST của BHXH Việt Nam hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng
11 1880/BHXH-CSXH 21/06/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn 1880/BHXH-CSXH ngày 21/6/2023 của BHXH Việt Nam v/v thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH
12 2799/TB-BHXH 19/06/2023 BHXH TP Hà Nội Thông báo 2799/TB-BHXH ban hành ngày 19/6/2023 của BHXH thành phố Hà Nội về Mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu