CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
25 922/VBHN-BHXH 05/04/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 922/VBHN-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế.
26 538/QĐ-BHXH 04/04/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 538/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
27 523/QĐ-BHXH 31/03/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 523/QĐ-BHXH Sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH)
28 Mẫu số 3-CBH 31/03/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần theo mẫu số 3-CBH kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH
29 490/QĐ-BHXH 28/03/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 và sửa đổi bổ sung Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
30 1025/LĐTBXH-BHXH 23/03/2023 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Công văn 1025/LĐTBXH-BHXH ban hành ngày 23/3/2023 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
31 02/2023/TT-BYT 09/02/2023 Bộ y tế Thông tư 02/2023/TT-BYT Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT
32 50/QĐ-BHXH 19/01/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 50/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công"
33 49/QĐ-BHXH 19/01/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 49/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”
34 6696/QĐ-TLĐ 16/01/2023 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
35 01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 Bộ lao động Thương binh và Xã hội Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
36 18/2022/TT-BYT 31/12/2022 Bộ y tế Thông tư số 18/2022/TT-BYT có hiệu lực từ 15/02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu