CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
121 88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Chính phủ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
122 87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Chính phủ Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020
123 2089/VBHN-BHXH 26/06/2020 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Văn bản 2089 hợp nhất Quyết định số 595-888-505/QĐ-BHXH và không thay thế 03 Quyết định này.
124 2161/LĐTBXH-BHXH 16/06/2020 Bộ lao động Thương binh và Xã hội Thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài
125 1228/TB-BHXH 03/06/2020 BHXH TP Hồ Chí Minh Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu quý III/2020
126 954/2020/UBTVQH14 02/06/2020 Quốc hội Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
127 61/2020/NĐ-CP 29/05/2020 Thủ tướng chính phủ Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
128 58/2020/NĐ-CP 28/05/2020 Thủ tướng chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
129 04/2020/TT-BTP 28/05/2020 Bộ Tư pháp Thông tư số 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 16/7/2020
130 2153/QĐ-BYT 25/05/2020 Bộ Y tế Quyết định số 2153/QĐ-BYT của Bộ Y tế về quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế của người dân. Quyết định 2153/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/2/2023, ban hành và thay thế Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế
131 1511/LDTBXB-BHXH 04/05/2020 Bộ lao động Thương binh và Xã hội V/v Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
132 4/HD-SLĐTBXH 03/05/2020 Bộ lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu