CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
277 46/2014/QH13 13/06/2014 Quốc hội Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 Luật số 46/2014/QH13 do Quốc Hội khóa 13 ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2015
278 14/2014/TT-BYT 14/04/2014 Bộ y tế Thông tư 14/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
279 43/2013/TT-BYT 11/12/2013 Bộ y tế Thông tư 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh
280 196/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Chính phủ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
281 38/2013/QH13 16/11/2013 Quốc hội Luật Việc làm số 38/2013/QH13 của Quốc Hội năm 2013
282 136/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Thủ tướng chính phủ Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
283 111/2013/TT-BTC 15/08/2013 Bộ Tài chính Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
284 26/2012/QH13 22/11/2012 Quốc hội Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội - Luật thuế TNCN sửa đổi năm 2012 bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2013
285 466/QĐ-BHXH 19/04/2011 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 466/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế
286 125/QĐ-BHXH 28/01/2011 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 125/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bày hàng tuần có hiệu lực từ 1/3/2011
287 1433/QĐ-BHXH 08/10/2010 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam
288 51/2010/QH12 29/06/2010 Quốc hội Luật số 51/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Người khuyết tật. Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2011
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu