CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
13 2747/BHXH-TST 13/06/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Công văn 2747/BHXH-TST ngày 13/6/2023 hướng dẫn thực hiện ký hợp đồng tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14 976/QĐ-BHXH 12/06/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 12/6/2023 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên cổng DVCQG theo QĐ số 06/QĐ-TTg
15 24/2023/NĐ-CP 14/05/2023 Chính phủ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương sơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
16 1757/BHXH-TST 20/04/2023 BHXH TP Hồ Chí Minh Công văn số 1757/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn hồ sơ cá nhân tham gia BHXH, BHYT của người nước ngoài thay thế Công văn số 1639/BHXH-TST
17 922/VBHN-BHXH 05/04/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 922/VBHN-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế.
18 538/QĐ-BHXH 04/04/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 538/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
19 523/QĐ-BHXH 31/03/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 523/QĐ-BHXH Sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH)
20 Mẫu số 3-CBH 31/03/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần theo mẫu số 3-CBH kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH
21 490/QĐ-BHXH 28/03/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 và sửa đổi bổ sung Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
22 1025/LĐTBXH-BHXH 23/03/2023 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Công văn 1025/LĐTBXH-BHXH ban hành ngày 23/3/2023 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
23 02/2023/TT-BYT 09/02/2023 Bộ y tế Thông tư 02/2023/TT-BYT Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT
24 50/QĐ-BHXH 19/01/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 50/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công"
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu