CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
85 68/NQ-CP 01/07/2021 Thủ tướng chính phủ Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
86 1493/BHXH-CSYT 31/05/2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn 1493/BHXH-CSYT về sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSSID
87 05/2021/TT-BYT 05/05/2021 Bộ y tế Thông tư 05/2021/TT-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
88 04/2021/TT-BYT 29/04/2021 Bộ y tế Thông tư 04/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
89 34/2019/NĐ-CP 24/04/2021 Thủ tướng chính phủ Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
90 17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Thủ tướng chính phủ Quyết định 17/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
91 43/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Thủ tướng chính phủ Nghị định 43/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
92 20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Thủ tướng chính phủ Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
93 222/QĐ-BHXH 25/02/2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 222/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
94 19/NQ-CP 10/02/2021 Thủ tướng chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021
95 01/2021/TT-BYT 25/01/2021 Bộ y tế Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
96 128/QĐ-BHXH 22/01/2021 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 128/QĐ-BHXH về việc thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu