CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
49 12/2022/NĐ-CP 04/11/2022 Thủ tướng chính phủ Nghị định 12/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
50 2355/QĐ-BHXH 16/09/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 2355/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 của BHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương
51 2356/QĐ-BHXH 16/09/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 2356/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chó hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2023
52 2268/QĐ-BHXH 06/09/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 2268/QĐ-BHXH về việc ban hành Danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
53 2222/QĐ-BHXH 16/08/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 2222/QĐ-BHXH ngày 16/8/2022 Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT và các cơ sở giáo dục có hiệu lực từ ngày 01/10/2022
54 2588/BHXH-QLT 27/06/2022 BHXH TP Hà Nội Thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ-BNN kể từ ngày 1/7/2022
55 3288/BHXH-QLT 21/06/2022 BHXH TP Hồ Chí Minh Công văn số 3288/BHXH-QLT 2022 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/7/2022
56 2236/BHXH-TST 18/06/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Công văn số 2236/BHXH-TST có hiệu lực từ ngày 16/8/2023 về việc hướng dẫn khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc
57 38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Thủ tướng chính phủ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
58 1767/LĐTBXH-BHXH 31/05/2022 Bộ lao động Thương binh và Xã hội Người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động
59 1187/QĐ-BHXH 24/05/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quy trình giảm trừ mức đóng trong gian hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công
60 1682/BHXH-QLT 04/05/2022 BHXH TP Hà Nội Thủ tục xác nhận lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu