CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
241 1207/BHXH-QLT 06/06/2016 BHXH TP Hà Nội Công văn số 1207/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn bổ sung giao dịch hồ sơ điện tử.
242 1814/BHXH-CST 24/05/2016 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v thu hồi thẻ bảo hiểm ý tế
243 15/2016/TT-BYT 15/05/2016 Bộ y tế Thông tư 15/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
244 636/QĐ-BHXH 22/04/2016 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định số 636/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH.
245 464/BHXH-KHTC 14/03/2016 BHXH TP Hà Nội V/v Đẩy mạnh chuyển, phát hồ sơ giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính và giao dịch HSDT
246 137/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
247 2777/QĐ-BHXH 31/12/2015 BHXH TP Hà Nội Vv thực hiện nghiệp vụ công tác BHXH, BHYT ; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
248 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
249 1559/QĐ-BHXH 25/12/2015 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 1559/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BHXH ngày 14/04/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
250 123/2015/NĐ-CP 25/11/2015 Chính phủ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2016
251 86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 - Bộ Luật số 86/2015/QH13 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2016
252 1351/QĐ-BHXH 16/11/2015 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định 1351/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu