CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Danh sách văn bản pháp quy

Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm phát hành
Nội dung tìm kiếm
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yêu nội dung
265 23/2015/TT-BLĐTBXH 23/06/2015 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có hiệu lực từ ngày 08/8/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
266 93/2015/QH13 22/06/2015 Quốc hội Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
267 2981/UBND-VX 06/05/2015 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Công văn số 2981/UBND-VX của UBND TP Hà Nội về việc triển khai thực hiện giao dịch điện tử và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
268 528/QĐ-BHXH 14/04/2015 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v quyết định ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
269 428/BHXH-PT 13/03/2015 BHXH TP Hà Nội Vv hướng dẫn tạm thời giao dịch hồ sơ điện tử kê khai BHXH, BHYT
270 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Thủ tướng chính phủ Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
271 08/2015/QĐ-TTG 09/03/2015 Thủ tướng chính phủ V/v thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
272 14/VBHN-VPQH 11/12/2014 Quốc hội Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
273 71/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội Luật số: 71/2014/QH13, Luật sửa đổi các luật về Thuế năm 2014 bổ sung một số điều của các Luật về Thuế. Có hiệu lực từ ngày 01/1/2015
274 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Thủ tướng chính phủ Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
275 58/2014/QH13 20/11/2014 Thủ tướng chính phủ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 - Luật BHXH số 58/2014/QH13
276 60/2014/QH13 20/11/2014 Quốc hội Luật số 60/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 ban hành Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2016.
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu