Cổng giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tài liệu

eBH là phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử triển khai chính thức theo mô hình IVAN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng số 04092015/HĐ-BHXH-TSD ngày 07/09/2015.

Dưới đây là một số tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng giúp quý doanh nghiệp dễ dàng làm quen với phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH:

I. Tài liệu phần mềm

STT Tiêu đề
1 Hướng dẫn cài đặt phần mềm eBH
2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm eBH
3 Hướng dẫn lựa chọn kê khai theo QĐ 959 hoặc QĐ 1018

II. Hướng dẫn kê khai từng nghiệp vụ theo QD959:

STT Tài liệu
Lĩnh vực THU:
1 Thu BHXH, BHYT, BHTN
2 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc
3 Truy thu BHXH bắt buộc: người lao động có thời hạn ở nước ngoài
4 Thu BHXH tự nguyện
Lĩnh vực SỔ:
5 Cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ
6 Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ
7 Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân
Lĩnh vực THẺ:
8 Hướng dẫn gia hạn thẻ BHXH Cầu Giấy 2017
9 Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT do Đại lý thu quản lý
10 Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý

III. Thông tư & quyết định liên quan giao dịch điện tử BHXH

STT Tiêu đề
1 Nghị định 166/2016/NĐ-CP Vv Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
2 Quyết định 838/QĐ-BHXH Vv Quy trình GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu