CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tài liệu

eBH là phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử triển khai chính thức theo mô hình IVAN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng số 04092015/HĐ-BHXH-TSD ngày 07/09/2015.

Dưới đây là một số tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng giúp quý doanh nghiệp dễ dàng làm quen với phần mềm kê khai BHXH điện tử eBH:

I. Tài liệu phần mềm

STT Tiêu đề
1 Hướng dẫn cài đặt phần mềm eBH
2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm eBH
3 Hướng dẫn hồ sơ giải quyết chế độ mẫu 01B-HSB trên phần mềm EBH

II. Hướng dẫn kê khai nghiệp vụ BHXH Hà Nội

STT Tài liệu
Lĩnh vực THU:
1 Thu BHXH, BHYT, BHTN
2 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc
3 Truy thu BHXH bắt buộc: người lao động có thời hạn ở nước ngoài
4 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện
Lĩnh vực SỔ:
5 Cấp lại sổ do mất, hỏng sổ (Không làm thay đổi thông tin in trên sổ)
Lĩnh vực THẺ:
6 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT_Đối tượng Hộ gia đình
7 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT_Đối tượng HSSV
8 Cấp lại thẻ BHYT do bị mất, rách, hỏng ( không thay đổi thông tin trên thẻ)
9 Cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT do Xã-Phường quản lý
KHÁC:
10 Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

III. Hướng dẫn kê khai nghiệp vụ BHXH Việt Nam

STT Tài liệu
Lĩnh vực THU:
1 Thu BHXH, BHYT, BHTN
2 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN do vi phạm quy định của pháp luật
3 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng
4 Thu BHXH tự nguyện
Lĩnh vực SỔ:
5 Cấp lại sổ do mất, hỏng sổ (Không làm thay đổi thông tin in trên sổ)
6 Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ
7 Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân
Lĩnh vực THẺ:
8 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT_Đối tượng Hộ gia đình
9 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT_Đối tượng HSSV
10 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT cho người chỉ tham gia BHYT_Đối tượng Trẻ em dưới 6 tuổi
11 Cấp lại thẻ BHYT do bị mất, rách, hỏng ( không thay đổi thông tin trên thẻ)
12 Cấp lại thẻ do hết hạn thẻ
13 Cấp lại thẻ do thay đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin in trên thẻ
LĨNH VỰC CHI:
14 Chi chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
KHÁC:
15 Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

IV. Thông tư & quyết định liên quan giao dịch điện tử BHXH

STT Tiêu đề
1 Nghị định 166/2016/NĐ-CP Vv Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
2 Quyết định 838/QĐ-BHXH Vv Quy trình GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu