CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Chế độ hưu trí năm 2022 - Thay đổi về tuổi nghỉ hưu và cách tính lương hưu

30/11/2021 02:57
Chế độ hưu trí năm 2022 - Thay đổi về tuổi nghỉ hưu và cách tính lương hưu

Năm 2022, chế độ hưu trí sẽ có sự thay đổi so với năm 2021 ảnh hưởng đến mức hưởng lương hưu của NLĐ. Cụ thể chế độ hưu trí thay đổi về độ tuổi nghỉ hưu và cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam.

Những điểm mới bổ sung trong chế độ thai sản từ ngày 1/9/2021

05/10/2021 08:47
Những điểm mới bổ sung trong chế độ thai sản từ ngày 1/9/2021

Từ 1/9/2021, Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chính thức có hiệu lực, chế độ thai sản cho người lao động có nhiều thay đổi đáng chú ý. Theo đó, quy định về thời gian nghỉ và mức trợ cấp cho một số các trường hợp đặc biệt được làm rõ.

Quy định về độ tuổi nghỉ hưu sớm và mức lương hưởng

03/08/2021 08:43
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu sớm và mức lương hưởng

Căn cứ theo Bộ luật lao động trường hợp người lao động muốn nghỉ hưu sớm sẽ phải đảm bảo điều kiện về thời gian tham gia BHXH và độ tuổi để được hưởng chế độ nghỉ hưu sớm.

Người lao động có được lấy BHXH 1 lần khi đi xuất khẩu lao động không?

15/07/2021 08:19
Người lao động có được lấy BHXH 1 lần khi đi xuất khẩu lao động không?

Có được lấy BHXH 1 lần không khi đi xuất khẩu lao động? Trong trường hợp được thì hồ sơ và thủ tục hưởng lấy BHXH 1 lần như thế nào

Sau khi sinh bao lâu người lao động được nhận tiền thai sản

07/07/2021 08:32
Sau khi sinh bao lâu người lao động được nhận tiền thai sản

Nhận tiền trợ cấp thai sản là quyền lợi mà người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội được nhận. Đối với người lao động nữ thì đây là khoản hỗ trợ thiết thực vậy sau khi sinh bao lâu thì người lao động được nhận tiền thai sản.

Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần

16/06/2021 08:25
Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần

Trong khi nhiều người lao động đang hướng đến việc được nhận lương hưu hàng tháng thì một bộ phận người lao động nghỉ việc lại muốn hưởng BHXH một lần. Tuy nhiên, người lao động nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần? thì không phải người lao động nào cũng nắm được.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu