CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023

16/01/2023 08:37
Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023

Chế độ BHXH cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Hướng dẫn tra cứu mã hộ gia đình khi tham gia BHXH

16/01/2023 08:37
Hướng dẫn tra cứu mã hộ gia đình khi tham gia BHXH

Hướng dẫn tra cứu mã hộ gia đình khi tham gia BHXH, tra cứu nhanh chính xác trên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Những quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam

13/01/2023 09:02
Những quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Người tham gia bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ được hưởng những quyền lợi về chăm sóc sức khỏe ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh tật, được hưởng lương hưu và tử tuất

Hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

11/01/2023 02:16
Hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội được pháp luật quy đinh và hướng dẫn chi tiết trong Luật BHXH và Quyết định 166/QĐ-BHXH

Chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con theo quy định

11/01/2023 08:35
Chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con theo quy định

Chế độ thai sản bảo hiểm xã hội áp dụng đối với cả lao động là nam giới có vợ đang mang thai và sinh con. Lao động nam được hưởng số ngày nghỉ và tiền trợ cấp

Giấy ra viện hợp lệ hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội

10/01/2023 08:47
Giấy ra viện hợp lệ hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội

Giấy ra viện là giấy tờ quan trọng dùng làm căn cứ để giải quyết và xét hưởng các chế độ thai sản và chế độ ốm đau cho bệnh nhân đang tham gia BHXH

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu