CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Mức đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn năm 2023

19/06/2023 11:25
Mức đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn năm 2023

Mức đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn do người sử dụng lao động và người lao động nộp năm 2023 sẽ vẫn được giữ nguyên.

Hướng dẫn lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội năm 2023

19/06/2023 09:40
Hướng dẫn lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội năm 2023

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội được sử dụng để thu thập và phân bổ số tiền lương và tiền công thực tế phải trả cho người lao động

Phân loại bệnh nghề nghiệp và các biện pháp giảm nguy cơ mắc

15/06/2023 08:28
Phân loại bệnh nghề nghiệp và các biện pháp giảm nguy cơ mắc

Bệnh nghề nghiệp phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp và có thể phòng tránh được nhờ việc khám phát hiện sớm, tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Mức tiền hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2023

14/06/2023 08:22
Mức tiền hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2023

Mức tiền hưởng chế độ thai sản năm 2023 sẽ phụ thuộc vào mức lương cơ sở, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và số con sinh ra

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm xã hội gồm những gì?

12/06/2023 09:23
Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm xã hội gồm những gì?

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau bảo hiểm xã hội của người lao động được nộp cho công ty để lập danh sách đề nghỉ giải quyết hưởng chế độ trước khi nộp cho cơ quan BHXH

Quy định về tham gia bảo hiểm xã hội đối với freelancer như thế nào?

05/06/2023 08:44
Quy định về tham gia bảo hiểm xã hội đối với freelancer như thế nào?

Freelancer được tự chọn mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và được hưởng các quyền lợi từ chế độ BHXH tự nguyện gồm chế độ hưu trí và tử tuất

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu