CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Người lao động về hưu được hưởng BHXH 1 lần khi nào?

29/09/2023 08:30
Người lao động về hưu được hưởng BHXH 1 lần khi nào?

Người lao động có thể được nhận BHXH 1 lần và trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, người lao động sẽ phải đáp ứng được đủ các điều kiện theo quy định tại Luật BHXH

Mẫu 05b-KT là gì? Mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT

26/09/2023 10:00
Mẫu 05b-KT là gì? Mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT

Mẫu 05b-KT là mẫu báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động được ban hành kèm theo Công văn số 2236/BHXH-TST

Người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết như thế nào?

22/09/2023 10:00
Người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết như thế nào?

Người lao động có 2 sổ BHXH trở lên mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì người lao động phải tiến hành gộp sổ BHXH và sẽ được hoàn trả lại số tiền

Mẫu TK1-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất 2023

13/09/2023 09:00
Mẫu TK1-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất 2023

Mẫu TK1-TS là mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT được áp dụng theo Quyết định 505/QĐ-BHXH trong trường hợp người tham gia BHXH, BHYT chưa được cấp mã số BHXH hoặc thay đổi thông tin.

Nghỉ việc bao lâu thì được rút bảo hiểm xã hội một lần?

31/08/2023 08:30
Nghỉ việc bao lâu thì được rút bảo hiểm xã hội một lần?

Người lao động nghỉ việc sau 1 năm kể từ thời điểm chấm dứt đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia và thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì có thể rút bảo hiểm xã hội một lần

Tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình 2023

11/08/2023 02:48
Tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình 2023

Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT là những tổ chức được ký hợp đồng với cơ quan BHXH địa phương nhằm hỗ trợ cung cấp dịch vụ và thu hộ tiền bảo hiểm xã hội

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu