CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Chế độ tử tuất là gì và quyền lợi của người tham gia

01/02/2023 01:15
Chế độ tử tuất là gì và quyền lợi của người tham gia

Chế độ tử tuất bảo hiểm xã hội là quyền lợi của người tham gia đóng BHXH, trong trường hợp người tham gia mất thân nhân của họ sẽ được hưởng trợ cấp

Ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần theo mẫu số 13-HSB

30/01/2023 08:43
Ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần theo mẫu số 13-HSB

Người lao động có thể ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần cho người khác theo mẫu 13-HSB trong trường hợp không thể đến nhận tại cơ quan BHXH

Chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH năm 2023

30/01/2023 08:26
Chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH năm 2023

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà người tham gia BHXH bắt buộc được nhận khi người lao động hoặc vợ của người lao động mang thai, sinh con

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023

16/01/2023 08:37
Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023

Chế độ BHXH cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành và Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Hướng dẫn tra cứu mã hộ gia đình khi tham gia BHXH

16/01/2023 08:37
Hướng dẫn tra cứu mã hộ gia đình khi tham gia BHXH

Hướng dẫn tra cứu mã hộ gia đình khi tham gia BHXH, tra cứu nhanh chính xác trên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Những quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam

13/01/2023 09:02
Những quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Người tham gia bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ được hưởng những quyền lợi về chăm sóc sức khỏe ốm đau, thai sản, tai nạn, bệnh tật, được hưởng lương hưu và tử tuất

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu