CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Gián đoạn đóng bảo hiểm xã hội là gì và có làm sao không?

23/03/2023 09:10
Gián đoạn đóng bảo hiểm xã hội là gì và có làm sao không?

Gián đoạn đóng bảo hiểm xã hội là việc người tham gia đóng BHXH không liên tục, điều này có thể làm ảnh hưởng đến một số quyền lợi hưởng chế độ BHXH

Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng bảo hiểm xã hội

17/03/2023 04:22
Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng bảo hiểm xã hội

Cộng tác viên làm việc theo hợp đồng thì có phải đóng bảo hiểm theo quy định hay không? Điều này sẽ tùy theo loại hình hợp đồng và thời gian của hợp đồng đó

Infographic - 3 cách thay đổi nơi nhận lương hưu hàng tháng

17/03/2023 03:14
Infographic - 3 cách thay đổi nơi nhận lương hưu hàng tháng

Người tham gia bảo hiểm xã hội khi về hưu có 3 cách thay đổi nơi nhận lương hưu hàng tháng để thuận tiện khi làm các thủ tục hưởng chế độ BHXH

Giám định mức suy giảm khả năng lao động chủ động

10/03/2023 09:17
Giám định mức suy giảm khả năng lao động chủ động

Giám định mức suy giảm khả năng lao động chủ động theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT của Bộ y tế là quy định bắt buộc đối với người lao động

Phân biệt 2 chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

06/03/2023 08:43
Phân biệt 2 chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là 2 chế độ bảo hiểm hoàn toàn khác nhau về định nghĩa, quyền lợi hưởng, thanh toán và các chế độ tham gia.

Bị tai nạn trên đường đi làm về hưởng chế độ tai nạn lao động

02/03/2023 08:35
Bị tai nạn trên đường đi làm về hưởng chế độ tai nạn lao động

Người lao động bị tai nạn trên đường đi làm về hưởng chế độ tai nạn lao động bảo hiểm xã hội căn cứ theo điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra cấp cơ sở

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu