CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

11/01/2023 02:16
Hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội được pháp luật quy đinh và hướng dẫn chi tiết trong Luật BHXH và Quyết định 166/QĐ-BHXH

Chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con theo quy định

11/01/2023 08:35
Chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con theo quy định

Chế độ thai sản bảo hiểm xã hội áp dụng đối với cả lao động là nam giới có vợ đang mang thai và sinh con. Lao động nam được hưởng số ngày nghỉ và tiền trợ cấp

Giấy ra viện hợp lệ hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội

10/01/2023 08:47
Giấy ra viện hợp lệ hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội

Giấy ra viện là giấy tờ quan trọng dùng làm căn cứ để giải quyết và xét hưởng các chế độ thai sản và chế độ ốm đau cho bệnh nhân đang tham gia BHXH

Bảng cập nhật sự thay đổi của mức lương cơ sở qua các năm

23/11/2022 08:24
Bảng cập nhật sự thay đổi của mức lương cơ sở qua các năm

Mức lương cơ sở qua các năm từ năm 2004 - 2020 liên tục tăng, đặc biệt năm 2020 mức lương cơ sở đạt mốc 1.490.000 đồng/tháng đáp ứng tốt hơn nhu cầu cơ bản của cán bộ, công viên chức Nhà nước.

Lao động nữ sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản

01/11/2022 10:28
Lao động nữ sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản

Lao động nữ sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội theo quy định nhằm hỗ trợ người lao động

Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh gồm những gì?

01/11/2022 09:01
Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh gồm những gì?

laoo động nữ sau khi sinh con cần chuẩn bị hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu