CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi đi xuất khẩu lao động?

01/08/2023 08:19
Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi đi xuất khẩu lao động?

Người lao động sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần khi đi xuất khẩu lao động nếu lao động đó không định cư ở nước ngoài hoặc sau khi trở về nước và nghỉ việc trong một năm

Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp khi mang thai của người lao động

26/07/2023 09:11
Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp khi mang thai của người lao động

Bảo hiểm thất nghiệp khi mang thai được quy định như nào khi người lao động đang hưởng BHTN thì có được hưởng chế độ thai sản hay không

Thủ tục hưởng chế độ thai sản của người lao động 2023

25/07/2023 01:52
Thủ tục hưởng chế độ thai sản của người lao động 2023

Thủ tục hưởng chế độ thai sản của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện bởi người lao động và người sử dụng lao động

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh là gì? Quyền lợi được hưởng

25/07/2023 09:32
Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh là gì? Quyền lợi được hưởng

Lao động nữ được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sau khi hưởng chế độ thai sản heo quy định mà sức khỏe chưa phục hồi.

Lao động mang thai nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

21/07/2023 08:45
Lao động mang thai nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản không?

chế độ thai sản là quyền lợi của người tham gia BHXH. Lao động nữ mang thai nghỉ việc vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định khi đáp ứng đủ điều kiện.

Hướng dẫn làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

19/07/2023 10:08
Hướng dẫn làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Theo quy định, người lao động có từ hai sổ BHXH trở lên phải gộp sổ bảo hiểm xã hội lại thành một sổ duy nhất để cơ quan BHXH có thể ghi nhận chính xác quá trình đóng, hưởng BHXH

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu