CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Chế độ hưu trí năm 2022 cập nhật những thay đổi mới nhất

30/11/2021 02:57
Chế độ hưu trí năm 2022 cập nhật những thay đổi mới nhất

Năm 2022, chế độ hưu trí sẽ có sự thay đổi ảnh hưởng đến mức hưởng lương hưu, độ tuổi nghỉ hưu và cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động.

Điểm mới bổ sung trong chế độ thai sản từ ngày 1/9/2021

05/10/2021 08:47
Điểm mới bổ sung trong chế độ thai sản từ ngày 1/9/2021

Từ 01/9/2021 lao động nam được hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con nếu thuộc một trong 02 trường hợp. Chỉ có lao động nam tham gia BHXH và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con

Quy định về độ tuổi nghỉ hưu sớm và mức lương hưởng

03/08/2021 08:43
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu sớm và mức lương hưởng

Theo Bộ luật lao động trường hợp người lao động muốn nghỉ hưu sớm sẽ phải đảm bảo điều kiện về thời gian tham gia BHXH và độ tuổi để được hưởng chế độ nghỉ hưu sớm.

Người lao động có được lấy BHXH 1 lần khi đi xuất khẩu lao động không?

15/07/2021 08:19
Người lao động có được lấy BHXH 1 lần khi đi xuất khẩu lao động không?

Có được lấy BHXH 1 lần không khi đi xuất khẩu lao động? Trong trường hợp được thì hồ sơ và thủ tục hưởng lấy BHXH 1 lần như thế nào

Sau khi sinh bao lâu người lao động được nhận tiền thai sản

07/07/2021 08:32
Sau khi sinh bao lâu người lao động được nhận tiền thai sản

Nhận tiền trợ cấp thai sản là quyền lợi mà người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội được nhận. Đối với người lao động nữ thì đây là khoản hỗ trợ thiết thực vậy sau khi sinh bao lâu thì người lao động được nhận tiền thai sản.

Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần

16/06/2021 08:25
Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần

Trong khi nhiều người lao động đang hướng đến việc được nhận lương hưu hàng tháng thì một bộ phận người lao động nghỉ việc lại muốn hưởng BHXH một lần. Tuy nhiên, người lao động nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần? thì không phải người lao động nào cũng nắm được.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu