CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2023

14/02/2023 08:44
Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Năm 2023, nếu không có người phụ thuộc, người lao động có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 11 triệu đồng/tháng trở lên phải nộp thuế TNCN

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo mẫu 14-hsb

13/02/2023 08:08
Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo mẫu 14-hsb

Bộ hồ sơ xin rút BHXH 1 lần cần có (mẫu số 14-HSB) mẫu đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần ban hành kèm theo Quyết định 166 mới nhất

Người lao động nghỉ ngang có lấy được tiền bảo hiểm xã hội không?

08/02/2023 08:35
Người lao động nghỉ ngang có lấy được tiền bảo hiểm xã hội không?

Nghỉ ngang khiến cho nhiều lao động mất đi quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Nghỉ ngang có lấy được BHXH hay không khiến nhiều lao động băn khoăn.

Trong thời gian thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội không?

03/02/2023 01:46
Trong thời gian thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là quyền lợi của người lao động. Vậy trong thời gian thử việc người lao động có được đóng BHXH bắt buộc không?

Chế độ bệnh nghề nghiệp là gì và quyền lợi của người lao động

02/02/2023 09:19
Chế độ bệnh nghề nghiệp là gì và quyền lợi của người lao động

Chế độ bệnh nghệ nghiệp áp dụng đối với người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chịu ảnh từ hưởng bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động

Vợ sinh con, chồng được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

02/02/2023 08:40
Vợ sinh con, chồng được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Cos thể bạn không biết lao động nam là người chồng có vợ sinh con cũng sẽ được hưởng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu