CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bởi ebh.vn - 22/12/2023

Mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp là giấy tờ cần thiết đẻ người lao động có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc. Bài viết này sẽ chia sẻ mẫu quyết định kèm file tải về và cách viết mẫu chi tiết để bạn tham khảo.

Người lao động phải có sổ BHXH trong hồ sơ hưởng BHTN

1. Quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp là một loại văn bản để quyết định cho người lao động nghỉ việc tại một công ty hoặc đơn vị doanh nghiệp.

Người lao động nghỉ việc theo mẫu này sẽ được hưởng các trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Mẫu quyết định này sẽ ghi rõ lý do, thời gian và các quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc. Quyết định nghỉ việc này cũng là một trong những giấy tờ cần thiết để người lao động làm hồ sơ trong thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

1.1 Có bắt buộc ghi rõ lý do trong quyết định hưởng BHTN không?

Thực tế, việc ghi rõ lý do trong mẫu quyết định là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và rõ ràng của quyết định. Lý do là cơ sở để giải thích cho việc đưa ra quyết định, cũng như để người lao động hiểu được nguyên nhân và hậu quả của việc nghỉ việc. Ngoài ra, lý do cũng có thể là căn cứ để xác định các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động sau khi nghỉ việc như hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoàn thành bàn giao công việc cho người tiếp nhận.

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về việc bắt buộc phải ghi rõ lý do trong mẫu quyết định nghỉ việc. Đây có thể là một điểm thiếu sót, vì nếu không ghi rõ lý do, có thể dẫn đến những tranh chấp, bất đồng hoặc thậm chí là vi phạm quyền lợi của người lao động.

Vì vậy, bạn nên ghi rõ lý do trong mẫu quyết định nghỉ việc, để tránh những rắc rối không đáng có.

2. Mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp và tải về như mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o-----------

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN ....(1)......

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;

- Hợp đồng lao động đã ký ngày ..................................(2).............................................

- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) .............................(3)..........................................

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) ....(3)...... giữ chức vụ ...........(4)..... được nghỉ việc kể từ ngày ........(5)......

...............................................................................................

Điều 2: Ông (Bà) ................(3)........................ và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giám đốc

   (Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

Như điều 2;

Lưu hồ sơ                                                                                                                                 

Mẫu quyết định cho thôi việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp

2.1 Cách viết mẫu quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Cách viết mẫu Quyết định nghỉ việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể tham khảo như sau:

- Phần đầu: Ghi quốc hiệu, tiêu ngữ, tên quyết định, người có thẩm quyền ra quyết định và các căn cứ pháp luật để đưa ra quyết định;

(1) Ghi tên công ty toàn bộ bằng chữ in hoa. Ví dụ: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN.

- Phần nội dung: Ghi thông tin của người được cho thôi việc, kèm quyền lợi và nghĩa vụ phải thực hiện gồm:

(2) Ghi ngày ký hợp đồng lao động gần nhất.

(3) Ghi rõ họ tên của người được cho thôi việc.

(4) Chức vụ hiện tại đảm nhiệm tại công ty/doanh nghiệp.

(5) Thời gian cho thôi việc và lý do cho thôi việc, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi nghỉ việc, nghĩa vụ bàn giao công việc, người chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

- Phần kết thúc: Là chức vụ của người ra quyết định thường là Giám đốc, ghi rõ họ tên, chữ ký và có đóng dấu của công ty.

Hy vọng những chia sẻ của Bảo hiểm xã hội điện tử EBH trên đây sẽ có ích cho bạn.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu