CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Quy định về BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

09/08/2019 08:46
Quy định về BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động nước ngoài hiện đang làm việc tại Việt Nam

Chế độ nghỉ ốm dài ngày đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội

08/08/2019 09:09
Chế độ nghỉ ốm dài ngày đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội

Khoản 2 Điều 46 Luật BHXH 2014, quy định thời gian nghỉ ốm đau dài ngày của người lao động tối đa 180 ngày/năm (tính cả các ngày nghỉ).

Cách xây dựng thang bảng lương 2020 theo văn bản mới nhất

06/08/2019 08:33
Cách xây dựng thang bảng lương 2020 theo văn bản mới nhất

Thang bảng lương là hệ thống các nhóm lương, ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động.

Cách lập mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định số 595/QĐ-BHXH

05/08/2019 11:04
Cách lập mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định số 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH kê khai các thông tin người tham gia và thành viên hộ gia đình khi không có mã số BHXH và khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin

Mẫu C70a-HD - Danh sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

02/08/2019 09:12
Mẫu C70a-HD - Danh sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Mẫu C70a-HD là căn cứ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị.

Cách lập D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

01/08/2019 09:18
Cách lập D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Đơn vị cần lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD, BNN mẫu D02-TS theo qđ595 để đơn vị đăng ký, truy thu và điều chỉnh đối với người lao động.

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu