CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chế độ con ốm mẹ nghỉ - điều kiện, thời gian và hồ sơ hưởng

Bởi ebh.vn - 26/09/2019

Người lao động có con dưới 7 tuổi nếu ốm đau sẽ được hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ theo quy định. Vậy, điều kiện để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi con ốm của người lao động là gì? quyền lợi và hồ sơ hưởng chế độ mới nhất sẽ được eBH chia sẻ trong bài viết dưới đây.

che-do-con-om-me-nghi

Quy định về chế độ con ốm mẹ nghỉ mới nhất

1. Chế độ con ốm mẹ nghỉ năm 2022

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH và Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định chi tiết về đối tượng và điều kiện hưởng chế độ con ốm của người lao động.

1.1 Đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội con ốm đau

Đối tượng áp dụng chế độ nghỉ con ốm đau là người lao động được quy định tại điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bao gồm:

 1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

 2. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

 3. Cán bộ, công chức, viên chức;

 4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

 5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

 6. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Như vậy, không phải người lao động nào tham gia Bảo hiểm xã hội cũng có thể được hưởng các quyền lợi khi con bị ốm. Lao động nữ thuộc 1 trong 6 nhóm trên có thể sẽ được hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ theo quy định khi đáp ứng được cả 2 điều kiện sau:

1.2 Điều kiện hưởng chế độ BHXH con ốm mẹ nghỉ

Căn cứ Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, điều kiện để được hưởng chế độ nghỉ con ốm của người lao động bao gồm:

 1. Người lao động chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau;

 2. Có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

2. Thời gian hưởng chế độ BHXH khi con ốm

Căn cứ Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết thời gian hưởng chế độ con ốm đối với người lao động phải chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền như sau:

 • 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi.

 • 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Lưu ý:

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định như trên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Quyền lợi BHXH khi người lao động có con ốm

Quyền lợi BHXH khi người lao động có con ốm

3. Mức hưởng chế độ BHXH khi con ốm

Căn cứ Điều 28, Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng chế độ BHXH của người lao động khi con ốm đau như sau: Người lao động hưởng chế độ BHXH con ốm đau thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Cách tính mức hưởng chế độ ốm đau được tính như sau:

Công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau

4. Hồ sơ hưởng chế độ con ốm mẹ nghỉ

Căn cứ theo Điều 100, Luật BHXH 2014 quy định hồ sơ hưởng chế độ BHXH dành cho người lao động có con ốm đau như sau:

1) Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. 

 • Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

 • Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

2) Danh sách theo mẫu 01B–HSB (bản chính) theo Quyết định 116/QĐ-BHXH do đơn vị sử dụng lao động lập.

Như vậy, bài viết trên bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã thông tin chi tiết đến người lao động về chế độ con ốm hưởng BHXH. Hy vọng rằng với những chia sẻ trong bài viết trên đây có thể mang lại cho quý độc giả những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu