CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy định và quyền lợi hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

Bởi ebh.vn - 02/07/2019

Lao động nữ sau khi sinh con cần được nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe và chăm sóc con ở nhà. Bởi vậy nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ người lao động thông qua chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh. Hãy cùng eBH tìm hiểu chi tiết về chế độ này trong bài viết dưới đây.

Người lao động sau sinh được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức.

Người lao động sau sinh được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức. 

I. Quy định về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

Căn cứ Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định chi tiết về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ nghỉ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. 

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

II. Mức hưởng dưỡng sức sau sinh con 

Căn cứ Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Ví dụ:

Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 VNĐ, người lao động sinh con phải phẫu thuật thì sẽ được hưởng nghỉ dưỡng sức 07 ngày với số tiền được hưởng trợ cấp là: 7 x 30% x 1.490.000 = 3.129.000 VNĐ

Người lao động được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh

Người lao động được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh. 

III. Cách nhận tiền dưỡng sức sau sinh

Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH, để được nhận tiền dưỡng sức sau sinh, người lao động phải có tên trong Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (Danh sách 01B-HSB).

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội việt Nam.

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH sẽ giải quyết và thực hiện chi trả tiền chế độ cho người lao động.

Như vậy, có thể thấy, pháp luật hiện hành hết sức tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ dưỡng sức và nhận tiền dưỡng sức sau sinh. Đây cũng là một trong những quyền lợi thiết thực mà người lao động nhận được khi tham gia bảo hiểm xã hội. Hy vọng rằng bài viết trên đã mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Xem thêm:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu