CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Chính sách bảo hiểm xã hội mới từ 2020 có gì khác biệt?

06/07/2019 08:54
Chính sách bảo hiểm xã hội mới từ 2020 có gì khác biệt?

Những thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội mới nhất mà người lao động và người sử dụng lao động nên biết. eBH sẽ tổng hợp chi tiết thông tin quan trọng đến người dùng.

Điều kiện hưởng chế độ tử tuất của người tham gia BHXH

05/07/2019 09:17
Điều kiện hưởng chế độ tử tuất của người tham gia BHXH

Những điều kiện hưởng chế độ tử tuất của người tham gia bảo hiểm xã hội được quy định trong Khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội thế nào là hợp lệ?

02/07/2019 02:31
Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội thế nào là hợp lệ?

Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH là mẫu giấy chứng nhận dùng cho các cơ sở y tế chứng nhận cho cá nhân người lao động khi nghỉ việc được hưởng bảo hiểm xã hội.

Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

01/07/2019 09:23
Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Khoản 1, Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Theo đó, người lao động có yêu cầu thì được hưởng BHXH 1 lần

Chế độ hưu trí năm 2020 điều kiện và cách tính lương hưu

28/06/2019 02:14
Chế độ hưu trí năm 2020 điều kiện và cách tính lương hưu

Tổng hợp thông tin về chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội năm 2020 đối với người tham gia gồm điều kiện, đối tượng, mức hưởng và cách tính lương hưu

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu