CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Quy định và quyền lợi hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

02/07/2019 09:32
Quy định và quyền lợi hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

Lao động nữ được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sau khi hưởng chế độ thai sản heo quy định mà sức khỏe chưa phục hồi.

Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

01/07/2019 09:23
Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Khoản 1, Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Theo đó, người lao động có yêu cầu thì được hưởng BHXH 1 lần

Chế độ hưu trí năm 2020 điều kiện và cách tính lương hưu

28/06/2019 02:14
Chế độ hưu trí năm 2020 điều kiện và cách tính lương hưu

Tổng hợp thông tin về chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội năm 2020 đối với người tham gia gồm điều kiện, đối tượng, mức hưởng và cách tính lương hưu

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu