CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

3 chính sách mới về chế độ hưu trí có hiệu lực từ 1/1/2020

Bởi ebh.vn - 11/02/2020

Ba chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 1/1/2020 đáng chú ý nhất  người lao động cần nắm được để có thể chủ động trong công việc cũng như tính toán mức hưởng lương hưu của mình.

3 chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 1/1/2020

3 chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ ngày 1/1/2020

1. Điều chỉnh căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần

Căn cứ vào Điểm e, Khoản 1, Điều 62, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu, thay vì 15 năm (đã áp dụng từ ngày 1-1-2016 đến ngày 31-12-2019) cuối trước khi nghỉ hưu như trước đây.

2. Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Theo quy định của Điểm a, Khoản 2, Điều 56, Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

1. Đối với lao động nam:

Lao động nam nghỉ hưu năm 2020 có đủ 18 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Như vậy số năm đóng BHXH để hưởng mức lương hưu đã tăng thêm 2 năm so với năm 2018 và tăng hơn 1 năm so với năm 2019.

Ngoài ra trong luật còn quy định lao động nam tới năm 2021 phải đủ 19 năm đóng bảo hiểm xã hội, từ năm 2022 trở đi phải đủ 20 năm thì được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này.

2. Đối với lao động nữ:

Trường hợp lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Điều 54, Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 mức hưởng lưu hưu hàng tháng được tính như sau:  

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi phải đủ 15 năm đóng BHXH để được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm, được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Tuy nhiên, Quốc hội Khóa XIV (tháng 5-2018) đã thống nhất giao Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-12-2021 và bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam.

Nghị định 153/2018/NĐ-CP của chính phủ được ban hành quy định mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 và Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

3. Điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Căn cứ vào Điểm a, Khoản 1, Điều 55, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Theo đó, NLĐ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện bình thường về tuổi hưu (nam 62 và nữ 60 tuổi theo quy định mới).

điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm sức lao động

Chính sách về điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động từ 1/1/2020

- Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

- Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Tới năm 2019 ở thời điểm hiện tại NLĐ đủ 54 tuổi đối với nam, đủ 49 tuổi đối với nữ khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đủ điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu.

Như vậy 3 chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đáng chú ý nhất đã được Bảo hiểm xã hội điện tử eBH tổng hợp và chia sẻ để giúp người lao động có thể nắm được. Các chính sách về hưu trí luôn tạo điều kiện và giúp người lao động có thể bảo vệ quyền lợi của mình một cách tốt nhất khi về già, mất khả năng lao động hay bị suy giảm khả năng lao động.

Tin liên quan:

Bảng hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH một lần bạn nên biết

Bảo hiểm thất nghiệp khi mang thai cho người lao động như thế nào?

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu