CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chế độ hưu trí năm 2022 cập nhật những thay đổi mới nhất

Bởi ebh.vn - 30/11/2021

Chế độ hưu trí năm 2022 có nhiều sự thay đổi so với năm 2021 về tuổi nghỉ hưu và cách tính lương hưu. Để đảm bảo cho việc tính toán chính xác chế độ hưu trí người lao động cần lưu ý những thay đổi về tuổi nghỉ hưu và cách tính lương hưu.

Cập nhật chế độ hưu trí năm 2022.

1. Chế độ hưu trí năm 2022

Chế độ hưu trí là một trong những lợi ích đặc biệt khi người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội. Theo chế độ này thì người lao động đủ điều kiện về độ tuổi và thời gian tham gia BHXH sẽ được nhận lương hưu khi về già.

Năm 2022, chế độ hưu trí sẽ có sự thay đổi so với năm 2021 ảnh hưởng đến mức hưởng lương hưu của NLĐ. Cụ thể chế độ hưu trí thay đổi về độ tuổi nghỉ hưu và cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam. 

2. Thay đổi về tuổi nghỉ hưu 

Căn cứ theo quy định tại Điều 169, Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của NLĐ sẽ được điều chỉnh tăng theo lộ trình như sau: 

  • Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  • Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo như lộ trình thì năm 2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

ĐỐI TƯỢNG

TUỔI NGHỈ HƯU

Năm 2021

Năm 2022

Làm việc trong điều kiện bình thường

Lao động nam

Từ đủ 60 tuổi 03 tháng

Từ đủ 60 tuổi 06 tháng

Lao động nữ

Từ đủ 55 tuổi 04 tháng 

Từ đủ 55 tuổi 08 tháng

Làm việc trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7

Lao động nam

Từ đủ 55 tuổi 03 tháng

Từ đủ 55 tuổi 06 tháng

Lao động nữ

Từ đủ 50 tuổi 04 tháng

Từ đủ 50 tuổi 08 tháng

Làm việc trong môi trường khai thác hầm lò từ 15 năm

Lao động nam

Từ đủ 50 tuổi 03 tháng

Từ đủ 50 tuổi 06 tháng 

Lao động nữ

Từ đủ 45 tuổi 04 tháng

Từ đủ 45 tuổi 08 tháng

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2022 so với năm 2021.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định tuổi nghỉ hưu cho các trường hợp đặc biệt theo Khoản 3 và 4, Điều 169, Bộ luật lao động 2019. Theo đó, độ tuổi nghỉ hưu có thể được thay đổi như sau:

  • NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn từ 05 - 10 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu thực tế khi làm việc trong môi trường làm việc bình thường. 

  • NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

>>> Quy định về độ tuổi nghỉ hưu sớm và mức lương hưởng Xem thêm

2. Thay đổi cách tính mức hưởng lương hưu

Mức hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Những thay đổi cách tính mức hưởng lương hưu

Thay đổi trong cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu.

Căn cứ Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2021 và năm 2022 có sự thay đổi đối với lao động nam như sau:

  • Năm 2021, chỉ cần đóng 19 năm BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu là 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức hưởng tối đa là 75%.

  • Năm 2022, phải đóng đủ 20 năm BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu mới là 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức hưởng tối đa là 75%.

Có thể thấy, với cùng mức đóng BHXH là 20 năm thì lao động nam nghỉ hưu năm 2021 được tính tỷ lệ hưởng lương hưu là 47%, trong khi nghỉ hưu năm 2022 chỉ được tính hưởng 45%. 

Trường hợp đối với lao động nữ cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2022 không đổi so với năm 2021. Cụ thể lao động nữ đóng đủ 15 năm BHXH sẽ được tính 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2% và tỷ lệ hưởng tối đa là 75%.

Căn cứ theo cách tính trên có thể thấy lao động nam nghỉ hưu vào năm 2022 sẽ được hưởng mức lương hưu thấp hơn so với những người nghỉ hưu năm 2021 mà có cùng thời gian đóng BHXH.

Xem thêm >> Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm những giấy tờ gì?

Chế độ hưu trí của người lao động được thay đổi để phù hợp hơn với từng thời kỳ. Những thay đổi này có thể gây bất lợi trong một vài trường hợp, tuy nhiên xét về mặt bằng chung thì đây lại là giải pháp tích cực để tận dụng nguồn lực cho đất nước khi tuổi thọ của người lao động ngày càng cao. 

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu