CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chưa đủ năm đóng BHXH nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu

Bởi ebh.vn - 06/11/2020

Người lao động tham gia BHXH không chỉ được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp mà còn được hưởng cả chế độ hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, nhiều lao động chưa đủ năm đóng bảo hiểm đã đến tuổi nghỉ hưu, điều này khiến họ rất băn khoăn không biết phải làm như thế nào. Bài viết sau BHXH điện tử eBH sẽ đưa ra một số giải pháp giúp người lao động xử lý tốt vấn đề trên. 

Chưa đủ năm đóng BHXH nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu

NLĐ cần làm gì khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm đã đến tuổi nghỉ hưu?

1. Điều kiện nhận lương hưu đối với người lao động

Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động được quy định tại Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, người lao động tham gia BHXH phải đáp ứng các điều kiện về thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội và độ tuổi nghỉ hưu. 

1.1 Điều kiện nhận lương hưu năm 2020

Điều kiện hưởng lương hưu của người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. Lao động nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trong điều kiện lao động bình thường.

 2. Lao động nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

 3. Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

 4. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

 5. Đối với trường hợp đặc biệt, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ độ tuổi theo quy định riêng.

Điều kiện hưởng lương hưu đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu người lao cần đáp ứng:

 • Đủ 20 năm đóng BHXH 

 • Đủ độ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Năm 2020 độ tuổi nghỉ hưu được áp dụng là 55 tuổi với lao động nữ và 60 tuổi đối với lao động nam. 

1.2 Điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/1/2021 điều kiện hưởng lương hưu thay đổi do độ tuổi nghỉ hưu thay đổi. Theo đó người lao động sẽ được nhận lương lương hưu nếu:

 • Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

 • Đảm bảo đủ độ nghỉ hưu mới theo quy định tại Bộ luật lao động 2019.

Theo đó, từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Điều kiện này sẽ tăng dần cho đến năm 2028 nam đủ 62 tuổi, năm 2035 nữ đủ 60 tuổi.

Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Pháp luật.

Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Pháp luật.

Từ năm 2021, người lao động vẫn được hưởng lương hưu khi: Bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn. Tuy nhiên nghỉ hưu sớm không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường.

2. Chưa đủ năm đóng bảo hiểm nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu

Nhiều người lao động chưa đủ năm đóng BHXH đã đến tuổi nghỉ hưu phải giải quyết như thế nào để có lợi nhất? Trong trường hợp này người lao động có thể lựa chọn một trong 3 cách sau:

Cách 1: Yêu cầu được hưởng BHXH một lần

Căn cứ theo Điều 60, Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 quy định, người lao động có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Cách 2: Đóng tiếp BHXH tự nguyện để nhận lương hưu

Người lao động có thể lựa chọn đóng tiếp BHXH tự nguyện. Số năm tham gia BHXH tự nguyện cần đảm bảo đủ số năm tham gia BHXH còn thiếu để hưởng lương hưu. Với cách này người lao động được lựa chọn mức tham gia và đóng theo hình thức 3 tháng, 6 tháng hoặc đóng theo năm. 

Cách 3: Tiếp tục xin ở lại làm việc cho đến đủ thời gian tham gia BHXH.

Tiếp tục xin ở lại làm việc cho đến đủ thời gian tham gia BHXH chỉ áp dụng được cho những ai đang tham gia BHXH bắt buộc. Theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn. Nhưng tuổi nghỉ hưu thực tế không quá 05 tuổi (5 năm) so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường. 

Lưu ý:

 • Yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần: Mức hưởng BHXH một lần sẽ căn cứ vào thời gian đóng BHXH thực tế và mức đóng tương ứng với từng năm. Tuy nhiên, khi nhận BHXH 1 lần người lao động sẽ không được hưởng nhiều lợi ích như khi nhận lương hưu.

 • Đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ số năm tham gia BHXH còn thiếu: Người lao động được hưởng lương hưu và các lợi ích khác như hưởng chế độ tử tuất, hưởng BHYT.

 • Tiếp tục xin ở lại làm việc cho đến đủ thời gian tham gia BHXH: Chỉ áp dụng được khi người lao động tham gia BHXH bắt buộc, có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động và người lao động có số năm tham gia BHXH còn thiếu tối đa là 05 năm. 

Để được hưởng lợi ích cao nhất từ việc tham gia BHXH, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH khuyên người lao động nên lựa chọn cách đóng tiếp BHXH tự nguyện. Nếu còn đủ sức khỏe người lao động có thể xin làm việc tiếp tục để có thể tham gia BHXH bắt buộc, cho đến khi đủ số năm theo quy định để được hưởng lương hưu.

Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ: HOTLINE: Miền Bắc: 1900558873 - Miền Nam: 1900558872

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu