CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông tin về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

Bởi ebh.vn - 26/12/2022

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày 15/07/1995 theo Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng thời là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quan trọng có chức năng tổ chức, thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh và nhiều chức năng quan trọng khác. 

hông tin về cơ quan BHXH Tỉnh Đồng Nai

Thông tin về cơ quan BHXH Tỉnh Đồng Nai

1. Địa chỉ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai là cơ quan Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc sự quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai khi có nhu cầu hỗ trơ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thì có thể liên hệ với cơ quan BHXH Đồng Nai. Chi tiết thông tin và phương thức liên hệ như sau:

STT

THÔNG TIN CHI TIẾT BHXH TỈNH ĐỒNG NAI

1

Địa chỉ

Số 219 Đ, Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

2

Email

dongnai@dongnai.vss.gov.vn  

3

Website

https://dongnai.baohiemxahoi.gov.vn/

4

Điện thoại

Công việc: 0251 3827 342

Tiếp dân: 0251 3823 723

5

Đơn vị cấp trên trực tiếp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

6

Giờ làm việc

Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

- Sáng từ:  07 giờ – 11 giờ 30 phút

- Chiều 13 giờ – 16 giờ 30 phút.

Chiều Thứ 7 và Chủ Nhật: Nghỉ

Như vậy, cơ quan BHXH Đồng Nai sẽ chỉ thực hiện việc hỗ trợ giải quyết cho người dân trong khung giờ hành chính. Trong trường hợp người dân ở xa không thuận tiện đi lại có thể liên hệ trước với cơ quan BHXH qua số điện thoại để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Hoặc nhờ hỗ trợ thực hiện giải quyết chế độ BHXH online qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

2. Cơ cấu tổ chức và ban giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai

Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Đồng Nai gồm có 10 phòng ban nghiệp vụ và ban giám đốc. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và quy định kinh phí hoạt động của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai.

2.1 Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Đồng Nai gồm có 10 phòng ban, mỗi phòng ban sẽ có chức năng và nhiệm vụ riêng. 

1. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

2. Phòng Giám định bảo hiểm y tế.

3. Phòng Quản lý thu.

4. Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

5. Phòng Cấp sổ, thẻ.

6. Phòng Tổ chức cán bộ.

7. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

8. Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

9. Phòng Công nghệ thông tin.

10. Văn phòng

2.2 Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

Cơ cấu ban giám đốc cử BHXH tỉnh Đồng Nai gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc. Cụ thể:

Giám đốc: Ông: Phạm Minh Thành

Phó giám đốc:

 • Ông: Nguyễn Văn Thành;

 • Ông: Phạm Long Sơn;

 • Bà: Nguyễn Thị Quy.

Theo quy định Giám đốc BHXH tỉnh quản lý BHXH tỉnh thực hiện điều hành theo chế độ thủ trưởng. Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh do Tổng Giám đốc BHXH VIệt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, khen thưởng và kỷ luật. Các phó giám đốc có nhiệm vụ giúp Giám đốc thực hiện công việc được Tổng giám đốc BHXH Việt Nam giao phó.

3. Vị trí, chức năng của BHXH tỉnh Đồng Nai

Vị trí và chức năng của BHXH tỉnh đồng Nai căn cứ theo Quyết Định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019. Theo đó, BHXH tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Cán bộ BHXH Đồng Nai thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho người dân

Cán bộ BHXH Đồng Nai thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho người dân

3.1 Vị trí của BHXH tỉnh Đồng Nai

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai có:

Vị trí địa lý đặt tại tỉnh Đồng Nai: Số 219 Đ, Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Vị trí quyền hạn: Là cơ quan BHXH cấp tỉnh chịu chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đồng thời là đơn vị quản lý trực tiếp của các cơ quan BHXH cấp huyện, thị xã trực thuộc tỉnh Đồng Nai. 

3.2 Chức năng của BHXH tỉnh Đồng Nai

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai có 4 chức năng chính:

(1) Giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT;

(2) Tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 

(3) Thực hiện quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; 

(4) Thực hiện thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Trên cơ sở thực hiện chức năng của mình BHXH tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện phương án phát triển BHXH trong địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó đồng thời thực hiện chỉ đạo BHXH cấp huyện, kiểm tra, giám sát các hoạt động đảm bảo mọi kế hoạch được thực hiện đúng hướng. 

4. Nhiệm vụ của BHXH tỉnh Đồng Nai

Tại Điều 2, Quyết Định số 969/QĐ-BHXH quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH cấp tỉnh. Theo đó một số nhiệm vụ chính của  BHXH tỉnh Đồng Nai gồm:

 • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn

 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định như: Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu,  Giải quyết các chế độ cho người tham gia; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tổ chức dịch vụ công chi trả các chế độ; Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn…

 • Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

 • Xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT và kế hoạch phân bổ dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; trình phê duyệt kế hoạch

 • Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT

 • Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT;

 • Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành BHXH tỉnh. Thực hiện khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin theo phân cấp.

 • Cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn

BHXH Đồng Nai ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH

BHXH Đồng Nai ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH

5. BHXH cấp huyện trực thuộc quản lý của BHXH Đồng Nai

Hiện có 11 đơn vị BHXH cấp huyện trực thuộc sự quản lý của BHXH tỉnh Đồng Nai. Các cơ quan BHXH các huyện thị, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh Đồng Nai gồm có:

 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội Thành Phố Biên Hòa

 2. Cơ quan bảo hiểm xã hội Thị xã Long Khánh

 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội Thị xã Long Thành

 4. Cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Xuân Lộc

 5. Cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Thống Nhất

 6. Cơ quan bảo hiểm xã hội Thị xã Trảng Bom

 7. Cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Cẩm Mỹ

 8. Cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Vĩnh Cửu

 9. Cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Nhơn Trạch

 10. Cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Định Quán

 11. Cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Tân Phú

Các cá nhân, tổ chức thuộc bộ phận huyện thị, thành phố tại địa điểm nào thì đến các cơ quan BHXH cấp huyện trực thuộc nơi đó để giải quyết. Bao gồm cả việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề đóng/hưởng các chế độ BHXH.

Hiện nay, việc quản lý BHXH thông qua phương thức giao dịch điện tử được BHXH tỉnh Đồng Nai áp dụng triển khai. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tại các doanh nghiệp sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử được cung cấp bởi các tổ chức IVAN BHXH đã giúp việc tạo lập hồ sơ và nộp BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động nhanh chóng, tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí.

Trên đây là những chia sẻ về cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, BHXH điện tử eBH hy vọng sẽ cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích. Bài viết có tham khảo thông tin trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh Đồng Nai trong trường hợp thông tin chưa được cập nhật hoặc có thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp từ quý bạn đọc.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu