CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chính sách lương, trợ cấp mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2016

Bởi ebh.vn - 17/08/2016

Từ ngày 1/8/2016 một số nghị định mới của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành liên quan đến chính sách lương hưu và trợ cấp. Trước đó, chính phủ cũng đưa ra một số nghị định điều chỉnh mức lương nhằm cải thiện cuộc sống đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Với những Nghị định mới này, sự quan tâm đến đời sống của người dân đang được Nhà nước chú trọng hơn.

Cụ thể, theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP, Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với các nhóm đối tượng nếu bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2015 đến trước ngày 1/5/2016. Những đối tượng trên bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang được hưởng lương hưu hàng tháng.

Chính sách lương, trợ cấp mới có hiệu lực từ ngày 1/8/2016

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Riêng các đối tượng đã được tăng 8% theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP của  Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng.

Nghị đinh 55/2016/NĐ-CP cũng nêu rõ: đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, nghỉ hưu từ ngày 1/5/2016 trở đi thì lương hưu được tính trên lương cơ sở mới 1.210.000 đồng theo cách tính của luật BHXH.

Ngoài ra Nghị định cũng nâng đồng loạt mức hỗ trợ lên 2 triệu đồng/ người. Điều chỉnh trên được áp dụng với những người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng theo quy định thấp hơn 2 triệu đồng. Nghị định quy định mức hưởng được điều chỉnh từ ngày 1/1/2016 đối với người đang hưởng trước ngày 1/1/2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016. Mức lương được điều chỉnh cụ thể như sau:

Tăng thêm 250.000 đông/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trờ xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người hưởng lương hưu từ trên 1.750.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng từ 1.850.000 đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Nghị định 55/2016/NĐ-CP cũng quy định mức trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995. Cụ thể giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016, từ ngày 1/1/2016 nếu mức lương sau khi đã được điều chỉnh mà thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để lương hưu bằng với mức lương cơ sở.

TIN LIÊN QUAN

>>> Quyền lợi dành cho người dân tham gia BHYT liên tục 5 năm

>>> Quy định đối với hưởng Bảo hiểm Xã hội một lần

>>> Trước hạn nghỉ sinh con lao động nữ có phải đóng BHXH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu