CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bãi bỏ 11 thủ tục giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT

Bởi ebh.vn - 19/09/2015

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 919/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

 Bãi bỏ 11 thủ tục giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT

Ảnh: Nguồn Internet.

Theo đó, Quyết định này sẽ bãi bỏ 11 thành phần hồ sơ liên quan tới việc giải quyết hưởng BHXH, BHYT cụ thể như sau:

Đối với Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, bãi bỏ 03 thành phần hồ sơ gồm: 

1- Quyết định cấp có thẩm quyền cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp ốm đau phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài quy định tại Điểm 1.4, Khoản 1 và Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 88; 

2- Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (Mẫu số 11A-HSB) quy định tại Tiết d, Điểm 4.2, Khoản 4, Điều 9; 

3- Đơn của NLĐ nữ sinh con hoặc đơn của NLĐ nhận nuôi con nuôi (Mẫu số 11B-HSB) quy định tại Điểm 5.2, Khoản 5, Điều 9.

Đối với Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong KCB, bãi bỏ 02 thành phần hồ sơ gồm: 

4- Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (Mẫu số 06/BHYT); 

5- Giấy ủy quyền hoặc giấy tờ xác nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh đối với người thanh toán hộ quy định tại Khoản 2, Điều 16.

Đối với Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bãi bỏ 06 thành phần hồ sơ gồm: 

6- Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu số 17-CBH) trong trường hợp người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng sau kỳ chi trả, trước khi BHXH huyện báo số chưa nhận về BHXH tỉnh tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 và Điểm g, Khoản 11, Điều 14; 

7- Giấy đề nghị xác nhận chữ ký (Mẫu số 21-CBH); 

8- Giấy xác nhận đang đi học của nhà trường (Mẫu số 22-CBH) trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học nhận trợ cấp tuất hàng tháng tại Điểm h, Khoản 1, Điều 11, Khoản 8, Điều 12 và Khoản 6 Điều 14; 

9- Danh sách xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24a-CBH); 

10- Giấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (Mẫu số 24b-CBH);

11- Giấy đề nghị tạm ứng mai tang phí (Mẫu số 30-CBH) trong trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH một lần chết, thân nhân đề nghị tạm ứng tại Khoản 6, Điều 16 và Khoản 4, Điều 18.

Bên cạnh đó Quyết định số 919/QĐ-BHXH cũng sửa đổi, bổ sung và cắt giảm một số tiêu thức trong việc giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu