CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN

Bởi ebh.vn - 26/10/2015

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một chính sách mới được ban hành nhưng đã đi vào cuộc sống góp phần hỗ trợ một phần cho người lao động mất việc làm và giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện đã phát hiện tình trạng một số cá nhận, tổ chức lợi dụng để trục lợi quỹ BHTN.

Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp BH thất nghiệp. Nguồn: Internet
Người lao động đăng ký hưởng trợ cấp BH thất nghiệp. Nguồn: Internet

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý BHTN; phòng, chống việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHTN, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BHTN, ngày 22/10/2015, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4103/BHXH-CSXH về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN, yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố (gọi chung là BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện hiện một số nội dung sau:

Đối với Giám đốc BHXH tỉnh: Chủ động phối hợp với sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc tổ chức thực hiện BHTN; rà soát đối chiếu dữ liệu quản lý thu BHXH bắt buộc, BHTN, phát hiện kịp thời xử lý các trường hợp giải quyết hưởng BHTN không đúng quy định nhằm ngăn chặn lạm dụng quỹ BHTN; thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra nội bộ việc thu, chi BHTN, trong đó tập trung nội dung chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần, chi hỗ trợ học nghề giai đoạn từ năm 2014 trở về trước theo quy định của Luật BHXH năm 2006. Kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về BHTN và xử lý theo thẩm quyền của cơ quan BHXH, trường hợp nếu vượt quá thẩm quyền thì chuyển hồ sơ sang cơ quan có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc phát hiện giả mạo hồ sơ hưởng BHTN mang tính điển hình, gây thiệt hại quỹ BHTN và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì chuyển sang cơ quan công an điều tra, xử lý; quan tâm cử cán bộ có đủ năng lực, trình độ để tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về BHTN.

Đối với BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân: Phối hợp với Thanh tra Bộ chủ quản và các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn thành tra, kiểm tra việc thực hiện BHTN tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây thất thoát quỹ BHTN, làm mất công bằng xã hội.

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Ban Kiểm tra rà soát, củng cố lại đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thanh tra cho đội ngũ làm thanh tra để thực hiện tốt công tác thanh tra đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật BHXH năm 2014; Phối hợp với Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHTN.

Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Việc làm thuộc Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về đối tượng đóng, hưởng BHTN tập trung toàn quốc; hỗ trợ công tác quản lý thu, chi BHTN đồng hộ, liên thông với các phần mềm nghiệp vụ của Ngành.
Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu