CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng?

Bởi ebh.vn - 31/03/2020

   Sự thay đổi của lương hưu khi lương lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng như thế nào? Căn cứ vào Nghị định 90/2019/NĐ-CP của chính phủ thì mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo mức mới áp dụng từ ngày 1/1/2020. Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 86/2019/QH14 quy định mức lương cơ sở từ 01/7/2020 tăng lên mức 1,6 triệu đồng/tháng điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương hưu hàng tháng của người tham gia BHXH.

 

Sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng? 1

Sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng.

I. Cách tính lương hưu năm 2020

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động tham gia BHXH được tính theo tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo quy định tại Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tỷ lệ hưởng lương hưu được quy định theo thời gian đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng lương hưu thấp nhất là 45% và cao nhất là 75%.

II. Sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng

Sự thay đổi của mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng sẽ ảnh hưởng đến mức bình quân tiền lương đóng BHXH và ảnh hưởng đến mức lương hưu hiện hưởng hàng tháng của người lao động khi về hưu. 

1. Ảnh hưởng đến mức lương hưu tối thiểu

Mức tối thiểu đóng BHXH của người lao động sẽ bằng mức lương tối thiểu vùng. Căn cứ vào Điều 3, Nghị định 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng, mức lương tối thiểu áp dụng từ 1/1/2020 tính ở mức như sau:

  • Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
  • Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
  • Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
  • Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Mức lương tối thiểu vùng tăng khiến mức bình quân tháng đóng BHXH tối thiểu tăng, dẫn đến mức lương hưu tối thiểu cũng tăng theo. Mức tăng lương hưu tối thiểu mỗi tháng của từng vùng áp dụng cho người lao động được tính như trong bảng sau:

Sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng? 2

Trong đó:

Mức tăng lương tối thiểu vùng = Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 - Mức lương tối thiểu vùng năm 2019.

Mức tăng lương hưu tối thiểu vùng = Tỷ lệ lương hưu x Mức tăng lương tối thiểu vùng.

Đối với mỗi vùng khác nhau thì mức lương bình quân đóng BHXH tối thiểu khác nhau, đối với những người lao động thuộc vùng I và vùng II thì mức lương bình quân đóng BHXH tối thiểu cao hơn vùng III vùng IV vì vậy mà mức hưởng lương hưu tối thiểu cũng cao hơn vùng III và vùng IV. 

2. Ảnh hưởng đến mức lương hưu tối đa

Tiền lương tháng đóng BHXH tối đa được quy định không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở, lương tối thiểu vùng tăng 2

Mức lương hưu tối đa được tính dựa trên căn cứ mức lương cơ sở.

Năm 2020 mức lương cơ sở được áp dụng ở 2 mức:

  • Từ 1/1/2020 - 30/6/2020 mức lương cơ sở được áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy mức lương hưu tối đa không quá 1,49 triệu x 20 = 29,8 triệu/tháng.
  • Từ 1/7/2020 mức lương cơ sở được áp dụng là 1,6 triệu đồng/tháng. Như vậy mức lương hưu tối đa không quá 1,6 triệu x 20 = 32 triệu/tháng.

Có thể thấy, mức lương cơ sở, và mức lương tối thiểu vùng ảnh hưởng rất nhiều đến mức lương hưu mà người lao động được hưởng. Khi mức lương cơ sở tăng và mức lương tối thiểu vùng tăng đồng nghĩa với việc tăng mức lương hưu tối thiểu và mức lương hưu tối đa. 

Các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đặc biệt là các đối tượng thuộc công chức, viên chức nhà nước, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang. nhìn chung sẽ có mức lương hưu tăng so với trước đây.

Những chia sẻ về sự thay đổi của lương hưu khi lương cơ sở và lương tối thiểu vùng tăng của Bảo hiểm xã hội điện tử eBH trong bài viết hy vọng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích. Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan đến sự thay đổi trong chế độ lương hưu, chế độ BHXH quý vị và các bạn có thể gọi cho chúng tôi theo đường dây nóng 1900558872/1900558873 để được hỗ trợ tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu