CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy định cấu trúc ghi nội dung nộp tiền qua hệ thống ngân hàng

Bởi ebh.vn - 25/07/2023

Từ 30/6/2023 đơn vị nộp tiền đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho cơ quan BHXH thông qua hệ thống ngân hàng theo cấu trúc ghi nội dung nộp tiền mới được quy định tại Công văn số 1995/BHXH-TCKT của BHXH Việt Nam.

Cấu trúc ghi nội dung nộp tiền theo công văn mới

Cấu trúc ghi nội dung nộp tiền theo công văn mới

1. Cấu trúc ghi nội dung nộp tiền theo CV 1995/BHXH-TCKT

Để việc quản lý tiền thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp (đơn vị) được tự động cập nhật vào hệ thống, liên thông số liệu giữa các phần mềm hiệu quả và kịp thời, không phụ thuộc vào việc hạch toán thủ công của cán bộ, Cơ quan BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1995/BHXH-TCKT yêu cầu cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố và cơ quan BHXH địa phương thông báo đến các cá nhân, đơn vị về việc nộp tiền tại ngân hàng theo cấu trúc nộp tiền quy định của cơ quan BHXH. Cụ thể:

(1) Trường hợp đơn vị nộp tiền sử dụng tiện ích nộp BHXH trên ứng dụng Mobile banking/ Internet banking của Ngân hàng. Đơn vị thực hiện: Nhập, chọn thông tin nộp tiền.

(2) Trường hợp đơn vị lập ủy nhiệm chi chuyển tiền theo các kênh khác.

Trong ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền do đơn vị lập thì ghi rõ nội dung nộp tiền theo cấu trúc nộp như sau: 

+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã Cơ quan BHXH+dong BHXH+

- Mã đơn vị: Là mã đơn vị do cơ quan BHXH cấp cho đơn vị nộp tiền.

- Mã cơ quan BHXH: Là mã cơ quan BHXH quản lý thu đối với đơn vị nộp tiền.

Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN đơn vị nộp tiền cần ghi rõ nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan BHXH để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Ví dụ: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH quận Hai Bà Trưng có nội dung nộp tiền được ghi như sau:

+BHXH+103+00+TG14475+00107+dong BHXH+

Trong đó: +BHXH+103+00 là loại hình thu mặc định theo quy định của cơ quan BHXH; 

+TG14475mã đơn vị của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn; 

+00107 là Mã cơ quan BHXH quận Hai Bà Trưng là cơ quan quản lý thu đối với Công ty Thái Sơn.

+dong BHXH+nội dung chuyển tiền mặc định theo quy định của cơ quan BHXH.

Trong trường hợp đơn vị ghi thiếu nội dung chuyển tiền, tiền đã nộp chưa được hạch toán, đơn vị lập công văn đính kèm bản chụp ủy nhiệm chi (UNC) gửi về cơ quan BHXH quản lý để cập nhật.

Nộp tiền BHXH trên Ứng dụng Mobile banking của Ngân hàng

Nộp tiền BHXH trên Ứng dụng Mobile banking của Ngân hàng

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, BHXH huyện đăng thông tin trên trang web chính thức đề nghị các đơn vị khi nộp tiền thu BHXH, BHYT, BHTN theo cấu trúc đã quy định nêu trên. Đồng thời các ngân hàng chú ý thực hiện lệnh thanh toán không làm sai lệch nội dung thanh toán của người tham gia.

Ngân hàng nơi mở tài khoản phối hợp thông báo đến các đơn vị khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trực tiếp, trực tuyến và hỗ trợ chi tiết ủy nhiệm chi cho từng người tham gia trong trường hợp tổ chức dịch vụ thu, nộp tiền BHXH tự nguyện, BHYT theo danh sách.

Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn biết thêm cách ghi nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan BHXH.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu