CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

TOP 2 trường hợp đặc biệt được tăng lương từ 1/1/2020

   Những đối tượng nào được tăng lương từ ngày 1/1/2020? Căn cứ theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019 tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2020 dẫn đến tăng lương cho các đối tượng nằm trong 2 trường hợp đặc biệt. Cùng bảo hiểm xã hội điện tử eBH trả lời câu hỏi và tìm hiểu mối liên hệ đặc biệt giữa mức lương tối thiểu vùng và ai được tăng lương từ ngày 1/1/2020.

truong-hop-tang-luong

Những đối tượng nào được tăng lương từ ngày 1/1/2020.

I. Quy định mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng năm 2020

Mức lương tối thiểu vùng được dùng làm căn cứ để người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận tiền lương khi ký kết hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu vùng tăng đồng nghĩa với việc những người có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng mới sẽ buộc phải điều chỉnh tăng theo.

Ngay từ đầu năm 2020 mức lương tối thiểu vùng đã chính thức được áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Căn cứ vào nội dung tại Điều 3, Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được ký hợp đồng lao động có mức lương tối thiểu theo vùng như sau:

  • Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

  • Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

  • Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

  • Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

 đối tượng nào được tăng lương từ ngày 1/1/2020 2

Quy định mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng năm 2020.

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, người lao động đối chiếu để xem mức lương tối thiểu áp dụng cho từng vùng cụ thể.

II. Đối tượng nào được tăng lương từ ngày 1/1/2020?

Những đối tượng nào được tăng lương từ ngày 1/1/2020? Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng mới được quy định theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP có 2 trường hợp người lao động sẽ được tăng lương từ ngày 1/1/2020.

1. Người đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Người lao động ký hợp đồng lao động có mức lương nhỏ hơn mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng lương bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng đó. Cụ thể mức lương tối thiểu của người lao động được áp dụng theo bảng sau:

đối tượng nào được tăng lương từ ngày 1/1/2020 3

Bảng mức lương tối thiểu vùng của người lao động năm 2020.

Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, người lao động bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận thì mức lương được trả tối thiểu đảm bảo theo đúng luật.

Mức lương tối thiểu vùng sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động có thể chi trả sinh hoạt phí, mức sống tối thiểu tại vùng mà họ đang sinh sống làm việc.

2. Người làm đã qua học nghề, đào tạo nghề đang hưởng lương thấp hơn 7% lương tối thiểu vùng.

Những đối tượng được tăng lương từ ngày 1/1/2020? Căn cứ theo nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu của người làm đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. 

Như vậy mức lương người làm công việc đã qua hoặc nghề, đào tạo nghề đang hưởng mức lương thấp hơn mức quy định trên được tăng lương từ ngày 1/1/2020. Cụ thể mức lương tối thiểu của người lao động trong trường hợp này được áp dụng theo bảng sau:

 đối tượng nào được tăng lương từ ngày 1/1/2020 4

Bảng mức lương tối thiểu vùng của người đã qua học nghề năm 2020.

Mức tăng lương theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động tuy nhiên mức lương tối thiểu người lao động được hưởng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

“a) Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90-CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

b) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

c) Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

 đối tượng nào được tăng lương từ ngày 1/1/2020 5

Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề có mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

d) Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

đ) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;

e) Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;

g) Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

h) Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.”

Tìm hiểu đối tượng nào được tăng lương từ ngày 1/1/2020 giúp người lao động  thỏa thuận mức lương mới có lợi nhất cho mình. Các đối tượng nằm trong 2 trường hợp là người đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và người làm việc đã qua học nghề, đào tạo nghề đang hưởng lương thấp hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật được phép đòi hỏi tăng lương theo quy định. Nếu có những thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm  các bạn có thể liên hệ với Bảo hiểm xã hội điện tử eBH để được giải đáp và tư vấn tốt nhất

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu