CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

5 điểm mới trong Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

   Mới đây, ngày 15/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng. Trong đó, 5 nội dung chính mà người lao động và doanh nghiệp cần lưu ý như sau.

1. Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 150.000 VNĐ - 240.000 VNĐ

Nghị định 90/2019/NĐ-CP nêu rõ, từ 01/01/2020, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 150.000 VNĐ/tháng lên đến 240.000 VNĐ/tháng, cụ thể áp dụng với từng vùng như sau:

 • Vùng I tăng từ 4.180.000 VNĐ/tháng lên đến 4.420.000 VNĐ/tháng, tăng thêm 240.000 VNĐ/tháng.

 • Vùng II tăng từ 3.710.000 VNĐ/tháng lên đến 3.920.000 VNĐ/tháng, tăng thêm 210.000 VNĐ/tháng.

 • Vùng III tăng từ 3.250.000 VNĐ/tháng lên đến 3.430.000 VNĐ/tháng, tăng thêm 180.000 VNĐ/tháng.

 • Vùng IV tăng từ 2.920.000 VNĐ/tháng lên đến 3.070.000 VNĐ/tháng, tăng thêm 150.000 VNĐ/tháng.

5 điểm mới trong Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Quy định về tăng lương tối thiểu Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đã tăng thêm ít nhất là 150.000 VNĐ/tháng tương ứng 5.1% và nhiều nhất là 240.000 VNĐ/tháng, tương ứng 5.7%. Đây là tín hiệu đáng mừng cho người lao động, vì khi lương tối thiểu vùng tăng, mức lương cơ bản của người lao động cũng sẽ tăng theo.

2. Quy định mới về đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Theo Điều 2 của Nghị định 90/2019/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng sẽ áp dụng với các đối tượng sau:

 • Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động có giao kết bằng hợp đồng lao động.

 • Các Doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 • Hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân hoặc các tổ chức khác có sử dụng hợp đồng lao động theo hình thức hợp đồng lao động.

 • Cá nhân, tổ chức, cơ quan nước ngoài ở Việt Nam có sử dụng lao động và có giao kết bằng hợp đồng lao động.

5 điểm mới trong Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng 2

Lưu ý về đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Lưu ý: Các đối tượng thuộc Khoản 2, 3, 4 của Điều 2, Nghị định 90/2019/NĐ-CP được gọi chung là doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020

 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định của vùng đó theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

 • Doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau thì sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

 • Doanh nghiệp sắp tiến hành đổi địa bàn hoặc chia tách thì tạm thời sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng của địa bàn trước khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi.

 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn mà vừa được hợp nhất từ nhiều địa bàn khác nhau thì sẽ áp dụng mức tối thiểu vùng cao nhất.

4. Các áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Theo Điều 5 của Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng như sau:

 • Mức lương trả cho người lao động trong điều kiện bình thường phải không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với những công việc đơn giản nhất.

 • Mức lương trả cho lao động đã qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng.

 • Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được phép cắt giảm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng khác được quy định trong hợp đồng lao động, quy chế của doanh nghiệp.

5 điểm mới trong Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng 3

Khi thực hiện Nghị định, doanh nghiệp phải đảm bảo không giảm tiền lương.

5. Những điều chỉnh về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Cũng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, một số địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng sẽ thay đổi như sau:

 • Địa bàn chuyển từ vùng III lên vùng II: Huyện Đồng Phú (Bình Phước), TP. Bến Tre và huyện Châu Thành (Bến Tre).

 • Địa bàn chuyển từ vùng IV lên vùng II: Huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò (Nghệ An), huyện Ba Tri, huyện Bình Đại và huyện Mỏ Cày (Bến Tre).

Trên đây bảo hiểm xã hội eBH đã đưa ra thời gian áp dụng của Nghị định 90/2019/NĐ-CP không còn xa, những điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý để áp dụng theo Luật. Người lao động cần nắm rõ những quy định này để biết được những quyền lợi và chế độ của mình. 

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu